Abishaii Bleu [Initial] (Démon) 15 40 - 150 3 - 13 3 - 13 ? ? 5 - 15 0 - 10 Venin
Abishaii Bleu [Novice] (Démon) 16 60 - 155 4 - 14 3 - 13 ? ? 6 - 17 0 - 9 Venin
Abishaii Bleu [Mineur] (Démon) 17 60 - 160 3 - 13 5 - 14 4 - 12 ? 5 - 18 2 - 10 Venin
Abishaii Bleu [Favori] (Démon) 18 70 - 175 6 - 13 5 - 14 4 - 13 ? 7 - 22 0 - 8 Venin
Abishaii Bleu [Majeur] (Démon) 19 85 - 170 5 - 14 7 - 13 7 - 15 2 - 7 8 - 17 2 - 8 Venin
Abishaii Bleu [Supérieur] (Démon) 20 90 - 180 6 - 15 8 - 11 5 - 13 2 - 6 10 - 17 2 - 7 Venin
Abishaii Bleu [Suprême] (Démon) 20 - 21 100 - 170 9 - 13 7 - 11 6 - 12 2 - 6 9 - 19 3 - 6 Venin
Abishaii Bleu [Ultime] (Démon) 20 + 85 - 110 7 - 12 11 - 16 6 - 10 3 - 6 11 - 18 4 - 7 Venin
Abishaii Bleu Coriace [Initial] (Démon) 16 60 - 170 3 - 12 4 - 13 2 - 11 ? 8 - 18 0 - 10 Venin
Abishaii Bleu Coriace [Novice] (Démon) 17 80 - 180 4 - 12 7 - 13 5 - 14 3 - 6 9 - 18 0 - 9 Venin
Abishaii Bleu Coriace [Mineur] (Démon) 18 100 - 175 7 - 12 6 - 14 6 - 11 3 - 6 11 - 19 2 - 6 Venin
Abishaii Bleu Coriace [Supérieur] (Démon) 20 - 21 140 - 160 8 - 10 7 - 9 8 - 10 7 - 8 17 - 19 2 - 4 Venin
Abishaii Bleu Corrompu [Initial] (Démon) 16 70 - 170 4 - 12 3 - 11 3 - 13 ? 7 - 16 0 - 9 Venin
Abishaii Bleu Corrompu [Novice] (Démon) 17 90 - 160 5 - 13 3 - 9 4 - 12 3 - 7 8 - 19 0 - 9 Venin
Abishaii Bleu Corrompu [Mineur] (Démon) 18 120 - 170 6 - 11 6 - 11 6 - 11 3 - 7 10 - 13 2 - 6 Venin
Abishaii Bleu Corrompu [Favori] (Démon) 19 85 - 165 7 - 13 6 - 9 7 - 10 4 - 6 10 - 17 2 - 6 Venin
Abishaii Bleu Corrompu [Majeur] (Démon) 20 135 - 170 8 - 11 6 - 9 9 - 13 4 - 8 12 - 15 0 - 5 Venin
Abishaii Bleu Corrompu [Supérieur] (Démon) 20 + 145 - 165 8 - 10 8 - 10 9 - 11 5 - 6 14 - 16 2 - 4 Venin
Abishaii Bleu De Cinquième Cercle [Initial] (Démon) 20 60 - 150 6 - 15 5 - 15 4 - 14 ? 8 - 18 0 - 10 Venin
Abishaii Bleu De Cinquième Cercle [Favori] (Démon) 20 + 115 - 135 10 - 12 11 - 13 9 - 11 6 - 7 19 - 21 4 - 6 Venin
Abishaii Bleu De Cinquième Cercle [Mineur] (Démon) 20 + 105 - 150 9 - 13 9 - 14 7 - 12 4 - 6 12 - 17 4 - 7 Venin
Abishaii Bleu De Cinquième Cercle [Novice] (Démon) 21 90 - 150 7 - 14 7 - 14 6 - 13 3 - 6 9 - 18 2 - 8 Venin
Abishaii Bleu De Premier Cercle [Initial] (Démon) 14 50 - 150 2 - 12 2 - 12 2 - 10 ? 6 - 15 0 - 11 Venin
Abishaii Bleu De Premier Cercle [Novice] (Démon) 15 80 - 140 5 - 9 3 - 11 4 - 9 2 - 5 8 - 16 4 - 8 Venin
Abishaii Bleu De Quatrième Cercle [Initial] (Démon) 19 70 - 150 5 - 14 4 - 14 4 - 13 ? 8 - 18 0 - 10 Venin
Abishaii Bleu De Quatrième Cercle [Novice] (Démon) 20 85 - 160 7 - 15 6 - 12 5 - 12 ? 9 - 16 0 - 8 Venin
Abishaii Bleu De Quatrième Cercle [Majeur] (Démon) 20 + 110 - 130 12 - 14 9 - 11 11 - 13 4 - 5 18 - 20 5 - 7 Venin
Abishaii Bleu De Quatrième Cercle [Mineur] (Démon) 21 100 - 155 9 - 14 7 - 14 7 - 12 3 - 8 11 - 18 2 - 8 Venin
Abishaii Bleu De Quatrième Cercle [Suprême] (Démon) 24 - 28 100 - 140 11 - 15 10 - 14 10 - 14 3 - 5 19 - 23 2 - 6 Venin
Abishaii Bleu De Second Cercle [Initial] (Démon) 15 60 - 150 5 - 13 3 - 11 3 - 12 ? 6 - 15 0 - 9 Venin
Abishaii Bleu De Second Cercle [Novice] (Démon) 16 80 - 150 6 - 14 4 - 10 5 - 11 2 - 5 7 - 13 0 - 8 Venin
Abishaii Bleu De Second Cercle [Mineur] (Démon) 17 95 - 115 9 - 11 8 - 10 7 - 9 3 - 4 10 - 12 3 - 5 Venin
Abishaii Bleu De Troisième Cercle [Initial] (Démon) 17 60 - 170 4 - 14 4 - 13 3 - 12 ? 7 - 18 0 - 10 Venin
Abishaii Bleu De Troisième Cercle [Novice] (Démon) 18 75 - 140 6 - 13 6 - 11 5 - 12 0 - 5 9 - 17 2 - 8 Venin
Abishaii Bleu De Troisième Cercle [Mineur] (Démon) 18 - 19 90 - 155 9 - 13 6 - 14 5 - 11 2 - 7 12 - 17 2 - 7 Venin
Abishaii Bleu De Troisième Cercle [Favori] (Démon) 19 - 20 100 - 140 8 - 11 8 - 13 7 - 13 4 - 6 12 - 17 2 - 8 Venin
Abishaii Bleu De Troisième Cercle [Majeur] (Démon) 19 - 21 145 - 165 12 - 14 6 - 8 9 - 11 6 - 7 10 - 12 3 - 5 Venin
Abishaii Bleu Des Abysses [Initial] (Démon) 18 70 - 180 5 - 15 5 - 14 4 - 14 ? 8 - 18 0 - 10 Venin
Abishaii Bleu Des Abysses [Novice] (Démon) 19 85 - 170 7 - 14 6 - 14 5 - 14 0 - 5 9 - 18 2 - 9 Venin
Abishaii Bleu Des Abysses [Mineur] (Démon) 20 80 - 170 9 - 13 8 - 15 9 - 12 2 - 4 10 - 15 3 - 6 Venin
Abishaii Bleu Des Abysses [Favori] (Démon) 20 - 21 125 - 175 9 - 12 7 - 13 7 - 13 2 - 7 9 - 16 2 - 7 Venin
Abishaii Bleu Des Abysses [Supérieur] (Démon) 20 + 165 - 185 11 - 13 13 - 15 10 - 12 6 - 7 18 - 20 3 - 5 Venin
Abishaii Bleu Des Abysses [Suprême] (Démon) 20 + 105 - 125 17 - 19 9 - 11 12 - 14 2 - 3 12 - 14 2 - 4 Venin
Abishaii Bleu Des Abysses [Ultime] (Démon) 20 + 105 - 185 11 - 21 8 - 15 9 - 15 2 - 8 11 + 3 - 6 Venin
Abishaii Bleu Fanatique [Initial] (Démon) 17 60 - 170 5 - 14 2 - 12 4 - 13 ? 4 - 13 0 - 8 Venin
Abishaii Bleu Fanatique [Novice] (Démon) 18 90 - 170 7 - 12 3 - 10 6 - 13 2 - 6 7 - 15 0 - 6 Venin
Abishaii Bleu Fanatique [Favori] (Démon) 18 - 20 145 - 165 8 - 10 7 - 9 8 - 10 4 - 5 11 - 13 2 - 4 Venin
Abishaii Bleu Fanatique [Mineur] (Démon) 19 85 - 140 8 - 12 6 - 11 9 - 12 4 - 6 7 - 14 0 - 5 Venin
Abishaii Bleu Fanatique [Suprême] (Démon) 20 + 85 - 105 12 - 14 9 - 11 14 - 16 5 - 6 9 - 11 3 - 5 Venin
Abishaii Bleu Malade [Initial] (Démon) 14 40 - 130 3 - 12 3 - 13 3 - 12 ? 7 - 16 0 - 10 Maladie
Abishaii Bleu Malade [Novice] (Démon) 15 55 - 130 5 - 13 3 - 11 4 - 11 0 - 4 9 - 19 0 - 8 Maladie
Abishaii Bleu Malade [Mineur] (Démon) 16 60 - 130 6 - 12 6 - 12 6 - 10 0 - 4 10 - 21 3 - 10 Maladie
Abishaii Bleu Malade [Favori] (Démon) 17 90 - 110 8 - 10 10 - 12 9 - 11 2 - 3 11 - 13 3 - 5 Maladie
Abishaii Bleu Malade [Majeur] (Démon) 18 - 20 115 - 135 8 - 10 9 - 11 10 - 12 2 - 3 8 - 10 4 - 6 Maladie
Abishaii Noir [Initial] (Démon) 9 10 - 90 0 - 8 0 - 10 0 - 8 ? 3 - 13 0 - 10 Venin
Abishaii Noir [Novice] (Démon) 10 20 - 100 0 - 8 0 - 11 2 - 8 0 - 4 5 - 14 2 - 10 Venin
Abishaii Noir [Mineur] (Démon) 11 30 - 95 2 - 8 3 - 10 2 - 8 0 - 5 5 - 14 2 - 8 Venin
Abishaii Noir [Favori] (Démon) 12 30 - 90 2 - 9 3 - 8 3 - 9 0 - 4 7 - 16 2 - 8 Venin
Abishaii Noir [Majeur] (Démon) 12 - 13 45 - 65 5 - 7 6 - 8 5 - 7 3 - 4 8 - 10 4 - 6 Venin
Abishaii Noir [Supérieur] (Démon) 13 - 15 45 - 65 8 - 10 8 - 10 6 - 8 2 - 3 12 - 14 4 - 6 Venin
Abishaii Noir [Suprême] (Démon) 15 40 - 60 4 - 6 8 - 10 5 - 7 3 - 4 14 - 16 2 - 4 Venin
Abishaii Noir [Ultime] (Démon) 16 - 17 50 - 70 6 - 8 6 - 8 7 - 9 4 - 5 15 - 17 4 - 6 Venin
Abishaii Noir Coriace [Initial] (Démon) 10 20 - 100 0 - 7 0 - 9 0 - 8 0 - 5 7 - 15 0 - 8 Venin
Abishaii Noir Coriace [Novice] (Démon) 11 40 - 80 3 - 6 2 - 6 3 - 7 2 - 3 11 - 14 2 - 6 Venin
Abishaii Noir Corrompu [Novice] (Démon) 9 - 11 30 - 50 3 - 5 5 - 7 4 - 6 3 - 4 6 - 8 4 - 6 Venin
Abishaii Noir Corrompu [Initial] (Démon) 10 25 - 90 0 - 7 0 - 7 0 - 8 ? 6 - 14 0 - 8 Venin
Abishaii Noir Corrompu [Mineur] (Démon) 12 45 - 90 3 - 7 2 - 5 5 - 7 4 - 6 10 - 13 2 - 5 Venin
Abishaii Noir De Cinquième Cercle [Initial] (Démon) 14 10 - 90 0 - 9 0 - 10 0 - 9 ? 6 - 14 3 - 11 Venin
Abishaii Noir De Cinquième Cercle [Novice] (Démon) 15 45 - 70 4 - 8 4 - 10 3 - 6 3 - 5 9 - 16 4 - 8 Venin
Abishaii Noir De Premier Cercle [Initial] (Démon) 8 10 - 90 0 - 7 0 - 9 0 - 7 0 - 4 4 - 12 3 - 10 Venin
Abishaii Noir De Premier Cercle [Novice] (Démon) 9 35 - 60 2 - 6 2 - 7 0 - 5 2 - 3 7 - 11 4 - 8 Venin
Abishaii Noir De Premier Cercle [Mineur] (Démon) 10 45 - 90 2 - 5 3 - 8 3 - 6 2 - 3 6 - 10 5 - 7 Venin
Abishaii Noir De Quatri%u010dme Cercle [Initial] (Démon) 13 - 15 40 - 60 3 - 5 4 - 6 4 - 6 2 - 3 9 - 11 3 - 5 Venin
Abishaii Noir De Quatrième Cercle [Initial] (Démon) 13 10 - 90 2 - 8 0 - 10 0 - 8 ? 5 - 13 0 - 8 Venin
Abishaii Noir De Quatrième Cercle [Novice] (Démon) 14 - 15 25 - 50 3 - 7 6 - 9 4 - 7 2 - 3 10 - 14 4 - 6 Venin
Abishaii Noir De Quatrième Cercle [Mineur] (Démon) 14 - 16 55 - 75 6 - 8 5 - 7 6 - 8 3 - 4 7 - 9 2 - 4 Venin
Abishaii Noir De Second Cercle [Initial] (Démon) 9 0 - 80 2 - 9 0 - 8 0 - 8 ? 4 - 10 2 - 10 Venin
Abishaii Noir De Second Cercle [Novice] (Démon) 10 35 - 65 4 - 8 2 - 7 2 - 7 0 - 3 6 - 12 3 - 8 Venin
Abishaii Noir De Second Cercle [Mineur] (Démon) 11 50 - 70 4 - 6 4 - 6 2 - 4 0 - 2 11 - 13 5 - 7 Venin
Abishaii Noir De Second Cercle [Favori] (Démon) 12 - 13 30 - 50 7 - 9 5 - 7 3 - 5 3 - 4 8 - 10 3 - 5 Venin
Abishaii Noir De Troisième Cercle [Initial] (Démon) 11 10 - 90 0 - 9 0 - 9 0 - 9 ? 5 - 14 0 - 9 Venin
Abishaii Noir De Troisième Cercle [Novice] (Démon) 12 30 - 65 3 - 7 2 - 7 3 - 8 2 - 4 9 - 12 2 - 7 Venin
Abishaii Noir De Troisième Cercle [Mineur] (Démon) 13 30 - 70 4 - 9 2 - 7 3 - 8 0 - 5 10 - 15 3 - 7 Venin
Abishaii Noir De Troisième Cercle [Favori] (Démon) 13 - 17 10 - 50 4 - 8 2 - 6 6 - 10 4 - 6 10 - 14 3 - 7 Venin
Abishaii Noir De Troisième Cercle [Majeur] (Démon) 15 60 - 80 4 - 6 6 - 8 5 - 7 4 - 5 11 - 13 4 - 6 Venin
Abishaii Noir Des Abysses [Initial] (Démon) 12 20 - 85 2 - 8 3 - 9 0 - 7 0 - 4 6 - 13 0 - 8 Venin
Abishaii Noir Des Abysses [Mineur] (Démon) 13 - 14 75 - 95 3 - 5 5 - 7 6 - 8 2 - 3 9 - 11 4 - 6 Venin
Abishaii Noir Des Abysses [Favori] (Démon) 14 - 16 50 - 70 8 - 10 6 - 8 5 - 7 0 - 2 11 - 13 3 - 5 Venin
Abishaii Noir Des Abysses [Majeur] (Démon) 14 - 16 50 - 70 6 - 8 5 - 7 5 - 7 2 - 3 9 - 11 4 - 6 Venin
Abishaii Noir Fanatique [Initial] (Démon) 11 20 - 80 0 - 9 0 - 8 0 - 8 0 - 5 2 - 11 0 - 8 Venin
Abishaii Noir Fanatique [Novice] (Démon) 12 25 - 75 3 - 6 2 - 6 3 - 8 2 - 4 4 - 10 3 - 6 Venin
Abishaii Noir Fanatique [Mineur] (Démon) 13 - 14 65 - 85 5 - 7 4 - 6 4 - 6 3 - 4 7 - 9 3 - 5 Venin
Abishaii Noir Malade [Novice] (Démon) 7 - 9 50 - 70 3 - 5 6 - 8 3 - 5 0 - 2 10 - 12 3 - 5 Maladie
Abishaii Noir Malade [Initial] (Démon) 8 10 - 80 0 - 8 0 - 10 0 - 8 0 - 3 5 - 13 0 - 8 Maladie
Abishaii Noir Malade [Mineur] (Démon) 10 30 - 55 4 - 7 4 - 6 5 - 7 0 - 2 9 - 12 4 - 8 Maladie
Abishaii Noir Malade [Supérieur] (Démon) 11 - 13 70 - 90 5 - 7 3 - 5 7 - 9 0 - 2 14 - 16 5 - 7 Maladie
Abishaii Rouge [Initial] (Démon) 17 50 - 170 5 - 15 4 - 14 0 - 11 ? 5 - 17 0 - 10 Venin
Abishaii Rouge [Novice] (Démon) 18 60 - 170 5 - 16 5 - 15 0 - 12 ? 7 - 19 0 - 10 Venin
Abishaii Rouge [Mineur] (Démon) 19 75 - 175 7 - 16 5 - 14 3 - 11 3 - 8 7 - 19 2 - 9 Venin
Abishaii Rouge [Favori] (Démon) 20 80 - 170 7 - 17 6 - 15 3 - 11 3 - 8 7 - 21 2 - 8 Venin
Abishaii Rouge [Supérieur] (Démon) 20 + 105 - 200 10 - 19 8 - 12 7 - 12 3 - 8 7 - 17 2 - 7 Venin
Abishaii Rouge [Suprême] (Démon) 20 + 105 - 170 12 - 17 8 - 15 6 - 11 4 - 8 9 - 18 3 - 7 Venin
Abishaii Rouge [Ultime] (Démon) 20 + 120 - 160 12 - 16 9 - 13 6 - 9 5 - 7 14 + 3 - 6 Venin
Abishaii Rouge [Majeur] (Démon) 21 80 - 190 8 - 18 7 - 17 3 - 12 ? 8 - 21 0 - 8 Venin
Abishaii Rouge Coriace [Initial] (Démon) 18 80 - 190 5 - 14 4 - 14 2 - 10 ? 9 - 20 0 - 10 Venin
Abishaii Rouge Coriace [Novice] (Démon) 19 80 - 170 7 - 15 7 - 14 3 - 10 4 - 8 12 - 20 2 - 10 Venin
Abishaii Rouge Coriace [Mineur] (Démon) 20 125 - 150 8 - 10 9 - 11 6 - 8 5 - 7 15 - 19 3 - 5 Venin
Abishaii Rouge Coriace [Favori] (Démon) 20 - 21 95 - 155 10 - 13 7 - 12 7 - 9 5 - 7 14 + 2 - 6 Venin
Abishaii Rouge Coriace [Majeur] (Démon) 20 + 140 - 160 10 - 13 8 - 17 8 - 11 5 - 7 13 - 16 2 - 4 Venin
Abishaii Rouge Corrompu [Initial] (Démon) 18 90 - 180 5 - 15 4 - 12 3 - 11 ? 7 - 19 0 - 8 Venin
Abishaii Rouge Corrompu [Novice] (Démon) 19 100 - 180 8 - 13 6 - 12 4 - 12 4 - 7 9 - 19 0 - 6 Venin
Abishaii Rouge Corrompu [Mineur] (Démon) 20 110 - 180 8 - 13 5 - 13 5 - 9 4 - 8 9 - 18 2 - 7 Venin
Abishaii Rouge Corrompu [Majeur] (Démon) 20 + 105 - 125 9 - 11 10 - 12 5 - 7 6 - 7 15 - 17 2 - 4 Venin
Abishaii Rouge Corrompu [Favori] (Démon) 21 140 - 180 8 - 14 5 - 9 5 - 9 5 - 7 12 - 20 3 - 9 Venin
Abishaii Rouge Corrompu [Suprême] (Démon) 23 - 27 100 - 155 10 - 17 7 - 14 5 - 11 6 - 8 15 + 3 - 5 Venin
Abishaii Rouge De Cinquième Cercle [Mineur] (Démon) 20 + 95 - 160 10 - 17 9 - 14 5 - 10 5 - 7 11 - 19 5 - 8 Venin
Abishaii Rouge De Cinquième Cercle [Supérieur] (Démon) 20 + 155 - 175 17 - 19 12 - 14 5 - 7 7 - 8 12 - 14 5 - 7 Venin
Abishaii Rouge De Cinquième Cercle [Initial] (Démon) 22 70 - 170 7 - 16 6 - 16 2 - 12 ? 7 - 19 2 - 11 Venin
Abishaii Rouge De Cinquième Cercle [Novice] (Démon) 23 95 - 165 9 - 16 8 - 15 4 - 11 ? 10 - 20 3 - 8 Venin
Abishaii Rouge De Cinquième Cercle [Favori] (Démon) 24 - 25 115 - 190 10 - 17 9 - 15 4 - 11 ? 14 - 21 2 - 8 Venin
Abishaii Rouge De Premier Cercle [Initial] (Démon) 16 70 - 160 5 - 13 4 - 13 0 - 10 ? 6 - 16 0 - 10 Venin
Abishaii Rouge De Premier Cercle [Novice] (Démon) 17 80 - 155 6 - 12 5 - 12 2 - 8 3 - 6 8 - 16 3 - 9 Venin
Abishaii Rouge De Premier Cercle [Mineur] (Démon) 18 80 - 150 6 - 12 4 - 13 2 - 9 4 - 8 10 - 16 3 - 9 Venin
Abishaii Rouge De Quatrième Cercle [Favori] (Démon) 20 + 145 - 165 12 - 14 11 - 13 7 - 9 4 - 5 13 - 15 3 - 5 Venin
Abishaii Rouge De Quatrième Cercle [Majeur] (Démon) 20 + 130 - 150 12 - 14 12 - 14 9 - 11 6 - 7 12 - 14 4 - 6 Venin
Abishaii Rouge De Quatrième Cercle [Mineur] (Démon) 20 + 100 - 150 13 - 15 9 - 15 6 - 10 5 - 6 13 - 20 3 - 7 Venin
Abishaii Rouge De Quatrième Cercle [Suprême] (Démon) 20 + 150 - 170 13 - 15 9 - 11 11 - 13 8 - 9 18 - 20 3 - 5 Venin
Abishaii Rouge De Quatrième Cercle [Ultime] (Démon) 20 + 130 - 180 13 - 16 9 - 15 10 - 13 8 - 10 17 - 20 3 - 6 Venin
Abishaii Rouge De Quatrième Cercle [Initial] (Démon) 21 70 - 165 8 - 18 5 - 13 4 - 12 ? 7 - 20 0 - 9 Venin
Abishaii Rouge De Quatrième Cercle [Novice] (Démon) 22 90 - 165 9 - 15 6 - 14 6 - 11 3 - 7 9 - 20 2 - 8 Venin
Abishaii Rouge De Second Cercle [Initial] (Démon) 17 50 - 150 7 - 16 3 - 12 2 - 11 2 - 6 6 - 17 0 - 9 Venin
Abishaii Rouge De Second Cercle [Novice] (Démon) 18 85 - 160 9 - 17 5 - 11 4 - 9 3 - 6 9 - 15 0 - 8 Venin
Abishaii Rouge De Second Cercle [Favori] (Démon) 18 - 20 100 - 120 15 - 17 10 - 12 7 - 9 5 - 6 9 - 11 3 - 5 Venin
Abishaii Rouge De Second Cercle [Mineur] (Démon) 19 110 - 150 10 - 17 6 - 10 3 - 10 4 - 6 8 - 14 2 - 7 Venin
Abishaii Rouge De Second Cercle [Majeur] (Démon) 20 + 110 - 130 13 - 15 9 - 11 4 - 6 7 - 8 15 - 17 3 - 5 Venin
Abishaii Rouge De Troisième Cercle [Initial] (Démon) 19 80 - 170 7 - 17 5 - 12 2 - 11 ? 8 - 20 2 - 10 Venin
Abishaii Rouge De Troisième Cercle [Novice] (Démon) 20 95 - 170 7 - 14 6 - 12 4 - 10 3 - 7 10 - 20 0 - 8 Venin
Abishaii Rouge De Troisième Cercle [Mineur] (Démon) 20 - 21 110 - 155 9 - 16 5 - 12 5 - 9 3 - 5 13 - 20 2 - 8 Venin
Abishaii Rouge De Troisième Cercle [Favori] (Démon) 20 + 95 - 160 9 - 12 11 - 14 7 - 11 5 - 6 12 - 21 4 - 7 Venin
Abishaii Rouge De Troisième Cercle [Supérieur] (Démon) 20 + 165 - 185 11 - 13 13 - 15 8 - 10 5 - 6 13 - 15 3 - 5 Venin
Abishaii Rouge Des Abysses [Initial] (Démon) 20 80 - 190 8 - 16 5 - 15 2 - 12 2 - 6 9 - 20 0 - 10 Venin
Abishaii Rouge Des Abysses [Novice] (Démon) 20 - 21 100 - 175 9 - 16 7 - 14 5 - 13 3 - 6 8 - 18 2 - 9 Venin
Abishaii Rouge Des Abysses [Favori] (Démon) 20 + 140 - 185 10 - 17 7 - 14 6 - 10 3 - 5 14 + 2 - 5 Venin
Abishaii Rouge Des Abysses [Supérieur] (Démon) 20 + 110 - 130 12 - 14 8 - 10 9 - 11 4 - 5 19 - 21 5 - 7 Venin
Abishaii Rouge Des Abysses [Mineur] (Démon) 21 - 25 110 - 195 8 - 17 8 - 15 5 - 13 3 - 6 12 - 20 2 - 8 Venin
Abishaii Rouge Fanatique [Initial] (Démon) 19 70 - 170 7 - 16 4 - 12 4 - 12 ? 5 - 13 0 - 7 Venin
Abishaii Rouge Fanatique [Novice] (Démon) 20 90 - 165 9 - 16 6 - 11 4 - 11 4 - 7 7 - 14 0 - 6 Venin
Abishaii Rouge Fanatique [Suprême] (Démon) 20 + 135 - 155 18 - 20 10 - 12 6 - 8 8 - 9 10 - 12 0 - 3 Venin
Abishaii Rouge Fanatique [Ultime] (Démon) 20 + 125 - 190 10 - 19 9 - 12 7 - 14 5 - 10 11 - 19 2 - 5 Venin
Abishaii Rouge Fanatique [Mineur] (Démon) 21 105 - 185 8 - 13 5 - 12 6 - 12 3 - 7 5 - 14 0 - 5 Venin
Abishaii Rouge Fanatique [Favori] (Démon) 21 - 23 140 - 190 10 - 13 7 - 11 7 - 10 ? 8 - 13 2 - 6 Venin
Abishaii Rouge Fanatique [Majeur] (Démon) 23 100 - 120 10 - 12 8 - 10 9 - 11 ? 12 - 14 0 - 3 Venin
Abishaii Rouge Malade [Initial] (Démon) 16 60 - 135 6 - 14 5 - 14 0 - 10 0 - 5 8 - 19 0 - 8 Maladie
Abishaii Rouge Malade [Novice] (Démon) 17 65 - 140 9 - 15 7 - 13 3 - 9 ? 8 - 18 2 - 7 Maladie
Abishaii Rouge Malade [Favori] (Démon) 17 - 19 110 - 130 11 - 13 8 - 10 9 - 11 4 - 5 13 - 15 5 - 7 Maladie
Abishaii Rouge Malade [Mineur] (Démon) 18 - 20 100 - 135 9 - 12 10 - 13 5 - 8 3 - 4 13 - 17 5 - 7 Maladie
Abishaii Rouge Malade [Supérieur] (Démon) 20 + 140 - 160 13 - 15 10 - 12 7 - 9 6 - 7 10 - 12 4 - 6 Maladie
Abishaii Rouge Malade [Suprême] (Démon) 20 + 155 - 175 13 - 15 12 - 14 7 - 9 6 - 7 11 - 13 4 - 6 Maladie
Abishaii Rouge Malade [Ultime] (Démon) 20 + 120 - 140 12 - 14 9 - 11 9 - 11 6 - 7 8 - 10 5 - 7 Maladie
Abishaii Vert [Initial] (Démon) 12 10 - 100 0 - 11 0 - 11 0 - 8 ? 4 - 15 0 - 10 Venin
Abishaii Vert [Novice] (Démon) 13 10 - 100 2 - 12 3 - 11 0 - 8 ? 4 - 16 0 - 8 Venin
Abishaii Vert [Mineur] (Démon) 14 30 - 100 3 - 12 2 - 10 2 - 10 2 - 6 6 - 14 2 - 9 Venin
Abishaii Vert [Favori] (Démon) 15 30 - 90 4 - 10 5 - 11 2 - 9 0 - 7 5 - 17 2 - 8 Venin
Abishaii Vert [Majeur] (Démon) 16 30 - 95 3 - 10 6 - 11 3 - 8 3 - 7 7 - 21 3 - 6 Venin
Abishaii Vert [Supérieur] (Démon) 17 40 - 130 6 - 9 5 - 13 3 - 7 4 - 6 12 - 21 3 - 6 Venin
Abishaii Vert [Suprême] (Démon) 17 - 19 80 - 100 10 - 12 8 - 10 5 - 7 4 - 5 8 - 10 2 - 4 Venin
Abishaii Vert [Ultime] (Démon) 19 60 - 130 7 - 10 8 - 12 3 - 9 4 - 7 10 - 13 4 - 7 Venin
Abishaii Vert Coriace [Initial] (Démon) 13 40 - 100 3 - 9 0 - 10 0 - 8 2 - 6 8 - 15 0 - 9 Venin
Abishaii Vert Coriace [Novice] (Démon) 14 45 - 100 2 - 9 0 - 9 2 - 7 ? 9 - 16 3 - 8 Venin
Abishaii Vert Coriace [Favori] (Démon) 14 - 16 60 - 80 6 - 8 4 - 6 4 - 6 3 - 4 16 - 18 3 - 5 Venin
Abishaii Vert Coriace [Mineur] (Démon) 15 60 - 90 3 - 10 4 - 8 2 - 7 3 - 7 11 - 15 3 - 8 Venin
Abishaii Vert Corrompu [Initial] (Démon) 13 30 - 100 0 - 10 2 - 10 0 - 9 2 - 6 5 - 14 0 - 8 Venin
Abishaii Vert Corrompu [Novice] (Démon) 14 45 - 95 2 - 10 2 - 7 0 - 7 3 - 7 6 - 13 2 - 8 Venin
Abishaii Vert Corrompu [Favori] (Démon) 14 - 16 70 - 90 6 - 8 7 - 9 6 - 8 5 - 6 9 - 11 4 - 6 Venin
Abishaii Vert Corrompu [Mineur] (Démon) 15 70 - 95 3 - 9 5 - 7 3 - 8 3 - 5 9 - 14 0 - 4 Venin
Abishaii Vert Corrompu [Supérieur] (Démon) 16 - 18 75 - 95 9 - 11 5 - 7 7 - 9 5 - 6 14 - 16 0 - 3 Venin
Abishaii Vert Corrompu [Majeur] (Démon) 17 - 19 85 - 105 7 - 9 4 - 6 4 - 6 4 - 5 13 - 15 3 - 5 Venin
Abishaii Vert De Cinquième Cercle [Novice] (Démon) 16 - 18 50 - 70 9 - 11 5 - 7 5 - 7 4 - 5 10 - 12 5 - 7 Venin
Abishaii Vert De Cinquième Cercle [Initial] (Démon) 17 30 - 100 4 - 12 4 - 11 2 - 9 ? 6 - 15 2 - 11 Venin
Abishaii Vert De Cinquième Cercle [Mineur] (Démon) 19 70 - 90 6 - 8 7 - 9 7 - 9 4 - 5 11 - 13 7 - 9 Venin
Abishaii Vert De Cinquième Cercle [Favori] (Démon) 20 - 21 65 - 85 10 - 12 7 - 9 7 - 9 8 - 9 10 - 12 5 - 7 Venin
Abishaii Vert De Cinquième Cercle [Majeur] (Démon) 20 + 70 - 90 9 - 11 8 - 10 7 - 9 8 - 9 11 - 13 3 - 5 Venin
Abishaii Vert De Premier Cercle [Initial] (Démon) 11 10 - 90 0 - 9 0 - 9 0 - 7 ? 6 - 13 2 - 10 Venin
Abishaii Vert De Premier Cercle [Novice] (Démon) 12 35 - 90 2 - 7 5 - 10 0 - 9 0 - 5 5 - 13 4 - 10 Venin
Abishaii Vert De Quatrième Cercle [Initial] (Démon) 16 10 - 90 3 - 13 2 - 11 0 - 8 2 - 6 6 - 15 0 - 10 Venin
Abishaii Vert De Quatrième Cercle [Novice] (Démon) 17 40 - 75 5 - 11 5 - 8 3 - 8 3 - 7 8 - 16 3 - 7 Venin
Abishaii Vert De Quatrième Cercle [Mineur] (Démon) 18 60 - 90 7 - 10 7 - 9 5 - 8 4 - 6 15 - 18 3 - 6 Venin
Abishaii Vert De Second Cercle [Initial] (Démon) 12 10 - 90 3 - 12 0 - 8 0 - 7 0 - 5 5 - 13 0 - 9 Venin
Abishaii Vert De Second Cercle [Novice] (Démon) 13 30 - 80 6 - 11 4 - 9 3 - 6 2 - 5 7 - 12 3 - 7 Venin
Abishaii Vert De Second Cercle [Mineur] (Démon) 13 - 15 45 - 90 6 - 9 3 - 7 3 - 5 3 - 6 10 - 12 3 - 7 Venin
Abishaii Vert De Second Cercle [Favori] (Démon) 14 - 15 65 - 85 5 - 7 5 - 7 5 - 7 7 - 8 7 - 9 3 - 5 Venin
Abishaii Vert De Second Cercle [Majeur] (Démon) 16 - 18 60 - 80 9 - 11 7 - 9 6 - 8 4 - 5 11 - 13 3 - 5 Venin
Abishaii Vert De Troisième Cercle [Initial] (Démon) 14 20 - 100 3 - 11 2 - 10 0 - 9 ? 7 - 16 0 - 9 Venin
Abishaii Vert De Troisième Cercle [Novice] (Démon) 15 50 - 90 5 - 9 3 - 9 3 - 8 2 - 5 9 - 16 2 - 8 Venin
Abishaii Vert De Troisième Cercle [Mineur] (Démon) 16 60 - 90 6 - 10 3 - 10 3 - 7 3 - 6 9 - 18 2 - 5 Venin
Abishaii Vert Des Abysses [Initial] (Démon) 15 30 - 100 3 - 12 3 - 11 3 - 9 0 - 5 7 - 15 0 - 9 Venin
Abishaii Vert Des Abysses [Novice] (Démon) 16 55 - 100 6 - 11 6 - 11 3 - 7 2 - 5 8 - 15 2 - 7 Venin
Abishaii Vert Des Abysses [Mineur] (Démon) 17 70 - 95 5 - 11 6 - 10 4 - 7 2 - 4 10 - 15 3 - 8 Venin
Abishaii Vert Des Abysses [Favori] (Démon) 17 - 18 70 - 110 6 - 12 6 - 9 5 - 9 ? 10 - 15 4 - 6 Venin
Abishaii Vert Fanatique [Initial] (Démon) 14 20 - 100 3 - 11 0 - 9 0 - 9 ? 4 - 13 0 - 8 Venin
Abishaii Vert Fanatique [Mineur] (Démon) 14 - 16 70 - 90 8 - 10 4 - 6 5 - 7 5 - 6 6 - 8 2 - 4 Venin
Abishaii Vert Fanatique [Novice] (Démon) 15 20 - 75 4 - 9 4 - 8 3 - 7 3 - 6 8 - 13 0 - 5 Venin
Abishaii Vert Fanatique [Favori] (Démon) 17 45 - 65 7 - 9 6 - 8 8 - 10 4 - 5 8 - 10 2 - 4 Venin
Abishaii Vert Fanatique [Majeur] (Démon) 17 - 19 55 - 75 7 - 9 7 - 9 5 - 7 3 - 4 14 - 16 4 - 6 Venin
Abishaii Vert Malade [Initial] (Démon) 11 10 - 90 0 - 9 0 - 9 0 - 8 ? 6 - 14 0 - 8 Maladie
Abishaii Vert Malade [Novice] (Démon) 12 25 - 75 3 - 10 5 - 9 2 - 6 0 - 4 7 - 14 2 - 6 Maladie
Abishaii Vert Malade [Mineur] (Démon) 13 55 - 80 6 - 11 6 - 8 2 - 6 0 - 2 9 - 12 2 - 6 Maladie
Abishaii Vert Malade [Favori] (Démon) 14 - 16 65 - 85 5 - 7 8 - 10 3 - 5 2 - 3 13 - 15 4 - 6 Maladie
Alpha Ankheg [Accompli] (Insecte) 20 + 200 + 12 - 15 5 - 11 14 - 17 6 + 20 + 4 - 7 Acide
Alpha Ankheg [Achevé] (Insecte) 20 + 200 + 11 - 15 3 - 9 7 - 17 6 + 20 + 4 - 7 Acide
Alpha Ankheg [Développé] (Insecte) 20 + 200 + 15 - 18 0 - 6 8 - 15 6 - 7 20 + 4 - 7 Acide
Alpha Ankheg [Imago] (Insecte) 20 + 200 + 13 - 15 2 - 4 9 - 11 6 - 7 20 + 5 - 7 Acide
Alpha Ankheg [Immature] (Insecte) 20 + 185 + 11 - 16 2 - 7 7 - 16 5 - 8 20 + 4 - 8 Acide
Alpha Ankheg [Juvénile] (Insecte) 20 + 190 + 12 - 17 2 - 6 7 - 15 6 - 9 20 + 4 - 7 Acide
Alpha Ankheg [Mûr] (Insecte) 20 + 200 + 13 - 19 3 - 7 7 - 18 6 - 8 20 + 4 - 6 Acide
Alpha Ankheg [Larve] (Insecte) 21 175 + 9 - 18 0 - 7 5 - 15 ? 20 + 4 - 10 Acide
Alpha Anoploure Purpurin [Larve] (Insecte) 35 200 + 16 + 7 - 13 20 + 10 + 20 + 3 - 9 Maladie
Alpha Anoploure Purpurin [Immature] (Insecte) 36 200 + 19 + 8 - 16 20 + 10 + 20 + 0 - 7 Maladie
Alpha Anoploure Purpurin [Juvénile] (Insecte) 37 - 41 200 + 20 + 10 - 18 20 + 10 + 20 + 3 - 7 Maladie
Alpha Anoploure Purpurin [Imago] (Insecte) 38 200 + 20 + 9 + 20 + 10 + 20 + 0 - 7 Maladie
Alpha Anoploure Purpurin [Développé] (Insecte) 39 200 + 20 + 9 + 20 + 10 + 20 + 3 - 8 Maladie
Alpha Anoploure Purpurin [Mûr] (Insecte) 40 200 + 20 + 10 + 20 + 10 + 20 + 0 - 7 Maladie
Alpha Anoploure Purpurin [Accompli] (Insecte) 40 - 42 200 + 20 + 9 + 20 + 10 + 20 + 3 - 8 Maladie
Alpha Anoploure Purpurin [Achevé] (Insecte) 40 - 42 200 + 20 + 6 + 20 + 10 + 20 + 2 - 9 Maladie
Alpha Essaim Cratérien [Juvénile] (Insecte) 20 + 200 + 20 + 10 - 12 20 + 10 + 20 + 9 - 11 Attaque Paralysante
Alpha Essaim Cratérien [Larve] (Insecte) 36 200 + 20 + 5 - 12 20 + 10 + 20 + 6 - 15 Attaque Paralysante
Alpha Essaim Cratérien [Immature] (Insecte) 37 400 + 28 - 30 7 - 10 30 + ? 40 + 8 - 14 Attaque Paralysante
Alpha Essaim Cratérien [Imago] (Insecte) 38 - 41 200 + 20 + 6 - 12 20 + 10 + 20 + 8 - 13 Attaque Paralysante
Alpha Essaim Cratérien [Développé] (Insecte) 39 - 42 400 + 30 - 33 6 - 9 37 - 40 20 + 40 + 9 - 12 Attaque Paralysante
Alpha Essaim Sanguinaire [Larve] (Insecte) 29 190 + 12 + 2 - 9 15 + ? 6 - 17 6 - 15 Attaque Paralysante
Alpha Essaim Sanguinaire [Immature] (Insecte) 29 - 30 200 + 12 + 3 - 10 16 + 8 + 9 - 17 8 - 15 Attaque Paralysante
Alpha Essaim Sanguinaire [Juvénile] (Insecte) 30 - 31 195 + 12 + 3 - 10 18 + 8 + 9 - 17 8 - 15 Attaque Paralysante
Alpha Essaim Sanguinaire [Développé] (Insecte) 30 - 33 200 + 12 + 3 - 10 16 + 8 + 8 - 21 8 - 15 Attaque Paralysante
Alpha Essaim Sanguinaire [Imago] (Insecte) 32 200 + 12 + 4 - 12 16 + 7 + 8 - 19 9 - 16 Attaque Paralysante
Alpha Essaim Sanguinaire [Mûr] (Insecte) 34 200 + 15 + 4 - 10 16 + ? 9 - 19 8 - 14 Attaque Paralysante
Alpha Essaim Sanguinaire [Accompli] (Insecte) 35 200 + 17 + 4 - 17 18 + 9 + 11 + 8 - 14 Attaque Paralysante
Alpha Essaim Sanguinaire [Achevé] (Insecte) 36 200 + 15 + 4 - 16 20 + 10 + 10 + 8 - 15 Attaque Paralysante
Alpha Foudroyeur [Accompli] (Insecte) 20 + 200 + 20 + 12 - 14 20 + 10 + 20 + 7 - 9 Attaque Electrique
Alpha Foudroyeur [Développé] (Insecte) 20 + 200 + 20 + 13 - 18 20 + 10 + 20 + 6 - 8 Attaque Electrique
Alpha Foudroyeur [Mûr] (Insecte) 20 + 200 + 20 + 12 - 14 20 + 10 + 20 + 6 - 8 Attaque Electrique
Alpha Foudroyeur [Larve] (Insecte) 34 160 + 20 + 4 - 13 20 + ? 20 + 2 - 12 Attaque Electrique
Alpha Foudroyeur [Immature] (Insecte) 34 - 35 150 + 20 + 6 - 14 20 + 10 + 20 + 3 - 10 Attaque Electrique
Alpha Foudroyeur [Juvénile] (Insecte) 36 200 + 20 + 7 - 15 20 + 10 + 20 + 2 - 9 Attaque Electrique
Alpha Foudroyeur [Imago] (Insecte) 36 - 37 200 + 20 + 9 - 14 20 + 10 + 20 + 5 - 10 Attaque Electrique
Alpha Mille-pattes Géant [Accompli] (Insecte) 20 + 200 + 11 - 16 3 - 10 16 + 8 - 10 17 - 21 3 - 5 Attaque Affaiblissante
Alpha Mille-pattes Géant [Achevé] (Insecte) 20 + 200 + 13 - 15 6 - 8 15 - 17 8 - 9 20 + 5 - 7 Attaque Affaiblissante
Alpha Mille-pattes Géant [Mûr] (Insecte) 20 + 200 + 9 - 15 3 - 10 17 + 6 - 9 14 + 3 - 7 Attaque Affaiblissante
Alpha Mille-pattes Géant [Larve] (Insecte) 23 200 + 8 - 18 0 - 8 13 - 23 ? 11 - 21 2 - 9 Attaque Affaiblissante
Alpha Mille-pattes Géant [Immature] (Insecte) 23 - 24 200 + 9 - 17 0 - 8 14 + 4 - 8 11 - 22 3 - 7 Attaque Affaiblissante
Alpha Mille-pattes Géant [Juvénile] (Insecte) 25 - 26 200 + 10 - 17 3 - 10 15 + 5 - 8 11 - 22 3 - 9 Attaque Affaiblissante
Alpha Mille-pattes Géant [Imago] (Insecte) 26 200 + 11 - 17 3 - 8 18 - 21 ? 14 - 20 3 - 7 Attaque Affaiblissante
Alpha Mille-pattes Géant [Développé] (Insecte) 27 - 29 200 + 12 - 20 4 - 10 17 + 5 - 8 20 + 3 - 7 Attaque Affaiblissante
Alpha Nuage D'insectes [Larve] (Insecte) 16 100 - 200 2 - 9 0 - 5 3 - 10 ? 0 - 4 0 - 6 Attaque Aveuglante
Alpha Nuage D'insectes [Immature] (Insecte) 17 110 - 195 3 - 10 0 - 4 5 - 12 2 - 5 0 - 3 0 - 5 Attaque Aveuglante
Alpha Nuage D'insectes [Juvénile] (Insecte) 18 135 - 215 4 - 9 0 - 5 5 - 11 2 - 5 0 - 2 0 - 5 Attaque Aveuglante
Alpha Nuage D'insectes [Imago] (Insecte) 19 125 - 200 5 - 11 0 - 6 6 - 12 0 - 8 0 - 5 0 - 7 Attaque Aveuglante
Alpha Nuage D'insectes [Développé] (Insecte) 20 190 - 230 4 - 9 0 - 7 7 - 12 3 - 5 0 - 3 0 - 7 Attaque Aveuglante
Alpha Nuage D'insectes [Accompli] (Insecte) 20 + 125 - 185 8 - 10 0 - 5 7 - 10 4 - 10 4 - 7 0 - 3 Attaque Aveuglante
Alpha Scarabée Géant [Larve] (Insecte) 16 140 + 0 - 8 0 - 6 3 - 10 5 - 8 10 - 21 0 - 5 Acide
Alpha Scarabée Géant [Immature] (Insecte) 17 180 + 3 - 7 0 - 5 6 - 9 5 - 8 11 + 0 - 4 Acide
Alpha Scarabée Géant [Juvénile] (Insecte) 18 170 + 5 - 8 0 - 5 6 - 10 5 - 7 13 + 0 - 4 Acide
Alpha Scarabée Géant [Imago] (Insecte) 19 190 + 4 - 7 0 - 4 7 - 10 6 - 9 13 + 2 - 5 Acide
Alpha Scarabée Géant [Développé] (Insecte) 19 - 22 270 - 300 6 - 9 0 - 2 4 - 7 7 - 8 20 - 23 3 - 6 Acide
Alpha Scarabée Géant [Achevé] (Insecte) 20 + 200 + 8 - 10 0 - 3 7 - 9 7 - 8 20 + 0 - 3 Acide
Alpha Scarabée Géant [Mûr] (Insecte) 21 - 22 200 + 4 - 9 0 - 4 6 - 11 6 - 8 18 + 0 - 4 Acide
Alpha Scorpion Géant [Juvénile] (Insecte) 20 - 23 140 + 7 - 16 2 - 8 12 - 17 8 + 20 + 3 - 9 Venin
Alpha Scorpion Géant [Accompli] (Insecte) 20 + 200 + 13 - 15 5 - 7 17 - 19 10 + 20 + 4 - 6 Venin
Alpha Scorpion Géant [Achevé] (Insecte) 20 + 200 + 12 - 14 4 - 6 15 - 17 8 - 9 20 + 4 - 6 Venin
Alpha Scorpion Géant [Développé] (Insecte) 20 + 200 + 10 - 12 4 - 7 13 - 15 10 + 20 + 4 - 7 Venin
Alpha Scorpion Géant [Imago] (Insecte) 20 + 200 + 8 - 13 3 - 7 15 - 19 10 + 20 + 4 - 7 Venin
Alpha Scorpion Géant [Mûr] (Insecte) 20 + 200 + 10 - 17 4 - 8 14 - 19 10 + 20 + 3 - 7 Venin
Alpha Scorpion Géant [Larve] (Insecte) 21 140 + 5 - 14 0 - 7 9 - 19 8 - 11 20 + 2 - 7 Venin
Alpha Scorpion Géant [Immature] (Insecte) 22 130 + 7 - 15 0 - 7 10 - 19 8 + 20 + 3 - 9 Venin
Alpha Thri-kreen [Larve] (Insecte) 19 100 + 7 - 16 0 - 8 3 - 11 ? 16 + 2 - 10  
Alpha Thri-kreen [Immature] (Insecte) 20 130 - 215 8 - 16 0 - 7 4 - 11 5 - 9 18 + 2 - 8  
Alpha Thri-kreen [Juvénile] (Insecte) 20 - 21 190 + 9 - 12 0 - 6 5 - 9 6 - 8 20 + 4 - 8  
Alpha Thri-kreen [Accompli] (Insecte) 20 + 200 + 15 - 17 2 - 4 11 - 13 7 - 8 20 + 5 - 7  
Alpha Thri-kreen [Imago] (Insecte) 20 + 155 - 175 10 - 12 3 - 5 8 - 10 5 - 6 20 + 6 - 8  
Ame-en-peine [Naissante] (Mort-Vivant) 7 20 - 110 0 - 10 0 - 11 0 - 7 ? 0 - 10 0 - 8 Drain de vie
Ame-en-peine [Récente] (Mort-Vivant) 8 30 - 105 0 - 9 4 - 11 0 - 7 0 - 6 0 - 11 2 - 8 Drain de vie
Ame-en-peine [Ancienne] (Mort-Vivant) 9 35 - 110 3 - 9 4 - 10 0 - 6 0 - 5 3 - 12 0 - 6 Drain de vie
Ame-en-peine [Vénérable] (Mort-Vivant) 10 60 - 110 4 - 8 7 - 10 3 - 7 0 - 5 5 - 10 2 - 5 Drain de vie
Ame-en-peine [Séculaire] (Mort-Vivant) 11 40 - 85 3 - 7 4 - 10 0 - 11 0 - 4 5 - 10 0 - 5 Drain de vie
Ame-en-peine [Antique] (Mort-Vivant) 11 - 12 60 - 95 5 - 11 7 - 9 4 - 6 2 - 4 6 - 15 2 - 5 Drain de vie
Ame-en-peine [Antédiluvienne] (Mort-Vivant) 12 - 14 105 - 125 6 - 8 12 - 14 4 - 6 3 - 4 7 - 9 3 - 5 Drain de vie
Ame-en-peine Archaïque [Naissante] (Mort-Vivant) 6 35 - 90 0 - 7 2 - 9 0 - 6 0 - 4 0 - 7 0 - 8 Drain de vie
Ame-en-peine Coriace [Naissante] (Mort-Vivant) 8 30 - 110 2 - 9 3 - 9 0 - 7 0 - 4 2 - 11 0 - 8 Drain de vie
Ame-en-peine Coriace [Récente] (Mort-Vivant) 9 65 - 130 3 - 8 3 - 9 0 - 7 2 - 5 7 - 12 2 - 7 Drain de vie
Ame-en-peine Coriace [Vénérable] (Mort-Vivant) 11 - 13 55 - 75 5 - 7 6 - 8 4 - 6 6 - 7 12 - 14 2 - 4 Drain de vie
Ame-en-peine Corrompue [Naissante] (Mort-Vivant) 8 40 - 120 2 - 9 0 - 9 0 - 8 0 - 4 3 - 10 0 - 7 Drain de vie
Ame-en-peine Corrompue [Récente] (Mort-Vivant) 9 55 - 105 4 - 6 3 - 6 2 - 6 2 - 5 6 - 10 0 - 5 Drain de vie
Ame-en-peine Corrompue [Vénérable] (Mort-Vivant) 9 - 11 55 - 75 3 - 5 4 - 6 7 - 9 6 - 7 9 - 11 3 - 5 Drain de vie
Ame-en-peine Corrompue [Ancienne] (Mort-Vivant) 10 - 12 50 - 70 4 - 6 4 - 6 6 - 8 5 - 6 7 - 9 3 - 5 Drain de vie
Ame-en-peine Implacable [Naissante] (Mort-Vivant) 10 40 - 120 3 - 10 4 - 11 0 - 8 2 - 5 2 - 11 0 - 8 Drain de vie
Ame-en-peine Implacable [Récente] (Mort-Vivant) 10 - 11 50 - 95 3 - 8 6 - 10 2 - 7 2 - 4 9 - 14 2 - 6 Drain de vie
Ame-en-peine Implacable [Ancienne] (Mort-Vivant) 12 60 - 105 5 - 9 7 - 11 2 - 7 2 - 3 7 - 13 2 - 5 Drain de vie
Ame-en-peine Malade [Naissante] (Mort-Vivant) 6 20 - 90 0 - 9 2 - 9 0 - 7 0 - 3 3 - 9 0 - 8 Maladie
Ame-en-peine Malade [Récente] (Mort-Vivant) 7 35 - 90 4 - 7 4 - 8 0 - 5 0 - 2 3 - 10 2 - 6 Maladie
Ame-en-peine Malade [Ancienne] (Mort-Vivant) 8 50 - 70 6 - 8 4 - 6 6 - 8 0 - 2 5 - 7 4 - 6 Maladie
Ame-en-peine Médicastre [Naissante] (Mort-Vivant) 9 40 - 130 2 - 10 4 - 13 0 - 7 0 - 5 0 - 9 0 - 8 Drain de vie
Ame-en-peine Médicastre [Récente] (Mort-Vivant) 10 65 - 120 3 - 8 7 - 12 0 - 6 2 - 4 0 - 8 2 - 7 Drain de vie
Ame-en-peine Médicastre [Ancienne] (Mort-Vivant) 11 85 - 125 5 - 8 7 - 12 2 - 7 3 - 4 3 - 6 4 - 6 Drain de vie
Ame-en-peine Médicastre [Vénérable] (Mort-Vivant) 12 105 - 125 4 - 6 9 - 11 0 - 3 4 - 5 3 - 5 2 - 4 Drain de vie
Ame-en-peine Médicastre [Séculaire] (Mort-Vivant) 13 - 17 40 - 80 6 - 10 12 - 16 2 - 6 0 - 3 10 - 14 4 - 8 Drain de vie
Ame-en-peine Mentat [Naissante] (Mort-Vivant) 9 45 - 110 0 - 10 0 - 8 2 - 7 0 - 2 0 - 9 2 - 8 Drain de vie
Ame-en-peine Mentat [Récente] (Mort-Vivant) 10 45 - 110 4 - 9 3 - 9 2 - 7 0 - 2 3 - 6 3 - 7 Drain de vie
Ame-en-peine Mentat [Ancienne] (Mort-Vivant) 10 - 12 90 - 110 6 - 8 6 - 8 5 - 7 0 - 1 4 - 6 3 - 5 Drain de vie
Ame-en-peine Mentat [Vénérable] (Mort-Vivant) 12 85 - 135 4 - 13 6 - 9 4 - 7 0 - 2 2 - 6 3 - 7 Drain de vie
Ame-en-peine Psychophage [Récente] (Mort-Vivant) 8 - 10 60 - 110 5 - 10 0 - 6 0 - 4 2 - 4 0 - 9 0 - 7 Drain de vie
Ame-en-peine Psychophage [Naissante] (Mort-Vivant) 9 40 - 130 3 - 12 0 - 8 0 - 7 ? 0 - 10 0 - 8 Drain de vie
Amibe [Nouvelle] (Monstre) 7 40 - 115 0 - 7 0 - 6 2 - 10 0 - 5 0 - 7 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe [Jeune] (Monstre) 8 60 - 105 0 - 8 0 - 6 2 - 9 ? 0 - 5 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe [Adulte] (Monstre) 9 55 - 110 0 - 8 2 - 6 2 - 9 2 - 5 0 - 10 0 - 4 Attaque Gluante
Amibe [Doyenne] (Monstre) 10 - 12 60 - 80 8 - 10 5 - 7 6 - 8 2 - 3 9 - 11 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe [Mythique] (Monstre) 14 - 16 70 - 90 7 - 9 4 - 6 8 - 10 5 - 6 8 - 10 0 - 1 Attaque Gluante
Amibe Gargantuesque [Nouvelle] (Monstre) 11 85 - 170 3 - 10 0 - 4 4 - 12 2 - 5 3 - 8 0 - 5 Attaque Gluante
Amibe Gargantuesque [Jeune] (Monstre) 12 110 - 175 4 - 11 0 - 5 5 - 12 ? 0 - 9 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Gargantuesque [Adulte] (Monstre) 13 115 - 210 3 - 10 0 - 5 6 - 13 ? 3 - 12 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Gargantuesque [Vétéran] (Monstre) 14 - 15 140 - 170 8 - 11 0 - 3 6 - 11 4 - 6 5 - 11 0 - 1 Attaque Gluante
Amibe Gargantuesque [Briscarde] (Monstre) 15 - 16 150 - 185 7 - 10 0 - 5 8 - 11 6 - 8 5 - 9 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Gargantuesque [Doyenne] (Monstre) 16 150 - 185 13 - 15 0 - 3 12 - 15 3 - 5 4 - 7 0 - 2 Attaque Gluante
Amibe Gargantuesque [Légendaire] (Monstre) 17 - 18 110 - 190 5 - 13 0 - 3 7 - 10 6 + 7 - 10 0 - 2 Attaque Gluante
Amibe Géante [Nouvelle] (Monstre) 8 40 - 140 0 - 10 0 - 6 0 - 11 ? 0 - 8 0 - 5 Attaque Gluante
Amibe Géante [Jeune] (Monstre) 9 50 - 145 0 - 10 0 - 7 2 - 11 0 - 6 0 - 10 0 - 5 Attaque Gluante
Amibe Géante [Adulte] (Monstre) 10 50 - 150 2 - 12 0 - 8 2 - 13 0 - 7 0 - 12 0 - 5 Attaque Gluante
Amibe Géante [Vétéran] (Monstre) 11 60 - 155 0 - 11 0 - 8 2 - 13 2 - 8 2 - 12 0 - 4 Attaque Gluante
Amibe Géante [Briscarde] (Monstre) 12 50 - 175 2 - 11 0 - 8 2 - 15 2 - 8 0 - 12 0 - 4 Attaque Gluante
Amibe Géante [Doyenne] (Monstre) 13 65 - 185 4 - 11 0 - 8 5 - 12 2 - 7 3 - 12 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante [Légendaire] (Monstre) 14 65 - 185 3 - 10 0 - 9 5 - 15 3 - 10 2 - 15 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante [Mythique] (Monstre) 15 70 - 165 3 - 16 0 - 9 6 - 16 3 + 6 - 15 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Colossale [Nouvelle] (Monstre) 15 120 + 4 - 12 0 - 6 5 - 13 3 - 7 5 - 11 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Colossale [Jeune] (Monstre) 16 140 + 4 - 12 0 - 7 6 - 14 4 - 7 6 - 14 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Colossale [Adulte] (Monstre) 17 150 + 5 - 15 0 - 5 8 - 14 4 - 8 6 - 12 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Colossale [Vétéran] (Monstre) 18 165 + 7 - 12 2 - 6 8 - 14 5 - 9 9 - 14 0 - 2 Attaque Gluante
Amibe Géante Colossale [Briscarde] (Monstre) 19 180 + 8 - 13 2 - 5 8 - 14 7 - 10 10 - 17 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Colossale [Doyenne] (Monstre) 20 160 + 8 - 14 2 - 5 8 - 16 6 - 10 8 - 21 0 - 2 Attaque Gluante
Amibe Géante Colossale [Mythique] (Monstre) 20 + 185 - 205 9 - 11 4 - 6 9 - 11 8 - 9 13 - 15 0 - 1 Attaque Gluante
Amibe Géante Coriace [Nouvelle] (Monstre) 9 70 - 150 2 - 8 0 - 4 3 - 9 ? 4 - 9 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Coriace [Jeune] (Monstre) 10 90 - 160 4 - 9 0 - 5 4 - 9 3 - 4 4 - 10 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Coriace [Adulte] (Monstre) 11 60 - 145 3 - 7 0 - 6 4 - 7 3 - 6 5 - 10 0 - 4 Attaque Gluante
Amibe Géante Coriace [Vétéran] (Monstre) 12 95 - 140 4 - 9 2 - 7 4 - 9 2 - 5 4 - 10 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Coriace [Briscarde] (Monstre) 13 130 - 180 6 - 8 2 - 5 3 - 14 3 - 5 5 - 14 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Coriace [Doyenne] (Monstre) 14 125 - 185 4 - 8 2 - 4 9 - 14 4 - 8 6 - 8 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Coriace [Légendaire] (Monstre) 15 - 17 165 - 185 6 - 8 3 - 5 8 - 10 7 - 8 10 - 12 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Coriace [Mythique] (Monstre) 16 100 - 125 6 - 12 4 - 8 3 - 11 4 - 9 8 - 18 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Corrompue [Nouvelle] (Monstre) 9 70 - 140 0 - 10 0 - 5 3 - 10 3 - 6 0 - 8 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Corrompue [Jeune] (Monstre) 10 90 - 140 0 - 7 0 - 4 3 - 12 3 - 6 2 - 10 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Corrompue [Adulte] (Monstre) 11 80 - 150 2 - 8 0 - 4 5 - 13 3 - 6 3 - 11 0 - 4 Attaque Gluante
Amibe Géante Corrompue [Vétéran] (Monstre) 12 100 - 175 4 - 8 0 - 2 8 - 15 4 - 8 3 - 7 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Corrompue [Briscarde] (Monstre) 13 105 - 145 6 - 9 0 - 3 10 - 13 3 - 6 6 - 9 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Cracheuse [Nouvelle] (Monstre) 10 45 - 110 3 - 9 0 - 5 2 - 8 0 - 3 0 - 5 0 - 4 Attaque Gluante
Amibe Géante Cracheuse [Jeune] (Monstre) 11 50 - 105 3 - 10 0 - 6 3 - 8 0 - 5 0 - 7 0 - 4 Attaque Gluante
Amibe Géante Cracheuse [Adulte] (Monstre) 12 45 - 95 4 - 10 2 - 6 4 - 9 0 - 4 0 - 7 0 - 4 Attaque Gluante
Amibe Géante Cracheuse [Vétéran] (Monstre) 13 - 14 90 - 120 8 - 10 2 - 4 6 - 8 2 - 4 5 - 9 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Esculape [Nouvelle] (Monstre) 10 70 - 140 0 - 10 0 - 6 2 - 10 3 - 6 0 - 8 0 - 5 Attaque Gluante
Amibe Géante Esculape [Adulte] (Monstre) 10 - 12 130 - 150 3 - 5 4 - 6 7 - 9 5 - 6 4 - 6 0 - 1 Attaque Gluante
Amibe Géante Esculape [Jeune] (Monstre) 11 105 - 155 3 - 6 0 - 5 4 - 9 5 - 7 2 - 10 0 - 2 Attaque Gluante
Amibe Géante Esculape [Briscarde] (Monstre) 12 - 14 140 - 160 5 - 7 4 - 6 5 - 7 6 - 7 5 - 7 0 - 2 Attaque Gluante
Amibe Géante Esculape [Vétéran] (Monstre) 13 85 - 135 5 - 9 4 - 8 5 - 8 5 - 7 6 - 9 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Esculape [Doyenne] (Monstre) 15 150 - 170 6 - 8 5 - 7 6 - 8 8 - 9 5 - 7 0 - 1 Attaque Gluante
Amibe Géante Esculape [Légendaire] (Monstre) 16 155 - 175 5 - 7 6 - 8 5 - 7 8 - 9 6 - 8 0 - 2 Attaque Gluante
Amibe Géante Fustigatrice [Nouvelle] (Monstre) 10 50 - 115 4 - 10 0 - 7 2 - 9 0 - 5 2 - 7 0 - 5 Attaque Gluante
Amibe Géante Fustigatrice [Jeune] (Monstre) 11 70 - 125 5 - 10 3 - 5 4 - 8 2 - 4 2 - 6 0 - 2 Attaque Gluante
Amibe Géante Fustigatrice [Adulte] (Monstre) 11 - 12 75 - 95 5 - 7 4 - 6 6 - 8 3 - 4 4 - 6 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Futigateuse [Nouvelle] (Monstre) 8 - 10 70 - 90 4 - 6 0 - 3 4 - 6 3 - 4 3 - 5 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Malade [Nouvelle] (Monstre) 7 40 - 110 2 - 8 0 - 5 2 - 9 ? 2 - 8 0 - 5 Maladie
Amibe Géante Malade [Jeune] (Monstre) 8 60 - 110 3 - 8 0 - 5 4 - 10 0 - 5 3 - 10 0 - 3 Maladie
Amibe Géante Malade [Adulte] (Monstre) 9 75 - 140 2 - 6 0 - 7 5 - 11 0 - 4 3 - 11 0 - 3 Maladie
Amibe Géante Malade [Vétéran] (Monstre) 9 - 10 80 - 120 5 - 9 2 - 6 3 - 7 0 - 3 11 - 15 0 - 4 Maladie
Amibe Géante Malade [Briscarde] (Monstre) 11 - 13 110 - 130 6 - 8 2 - 4 10 - 12 4 - 5 4 - 6 0 - 2 Maladie
Amibe Géante Malade [Doyenne] (Monstre) 12 105 - 125 5 - 7 3 - 5 8 - 10 3 - 4 6 - 8 0 - 3 Maladie
Amibe Géante Malade [Légendaire] (Monstre) 13 105 - 125 6 - 8 0 - 3 11 - 13 3 - 4 7 - 9 0 - 3 Maladie
Amibe Géante Traqueuse [Nouvelle] (Monstre) 9 40 - 105 0 - 9 0 - 6 3 - 11 3 - 5 0 - 6 0 - 5 Attaque Gluante
Amibe Géante Traqueuse [Jeune] (Monstre) 10 40 - 120 2 - 11 0 - 5 4 - 11 ? 0 - 8 0 - 5 Attaque Gluante
Amibe Géante Traqueuse [Adulte] (Monstre) 11 60 - 110 5 - 10 0 - 5 7 - 11 3 - 7 2 - 9 0 - 4 Attaque Gluante
Amibe Géante Traqueuse [Briscarde] (Monstre) 11 - 13 70 - 90 8 - 10 2 - 4 9 - 11 7 - 8 4 - 6 2 - 4 Attaque Gluante
Amibe Géante Traqueuse [Vétéran] (Monstre) 11 - 13 90 - 110 5 - 7 0 - 3 8 - 10 4 - 5 9 - 11 0 - 2 Attaque Gluante
Amibe Géante Traqueuse [Doyenne] (Monstre) 14 95 - 115 6 - 8 4 - 6 9 - 11 4 - 5 12 - 14 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Géante Traqueuse [Mythique] (Monstre) 16 75 - 115 7 - 12 4 - 8 9 - 15 6 - 9 5 - 11 0 - 4 Attaque Gluante
Amibe Gigantesque [Nouvelle] (Monstre) 8 60 - 170 0 - 8 0 - 5 3 - 11 2 - 5 0 - 8 0 - 4 Attaque Gluante
Amibe Gigantesque [Jeune] (Monstre) 9 70 - 160 2 - 7 0 - 5 4 - 11 3 - 7 3 - 9 0 - 4 Attaque Gluante
Amibe Gigantesque [Adulte] (Monstre) 10 95 - 165 4 - 7 0 - 3 6 - 10 4 - 5 3 - 10 0 - 2 Attaque Gluante
Amibe Gigantesque [Vétéran] (Monstre) 10 - 11 95 - 155 6 - 9 0 - 4 8 - 10 3 - 7 4 - 11 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Gigantesque [Briscarde] (Monstre) 12 85 - 160 4 - 9 0 - 5 8 - 13 5 - 8 5 - 10 0 - 3 Attaque Gluante
Amibe Gigantesque [Doyenne] (Monstre) 13 155 - 175 6 - 8 0 - 3 11 - 13 6 - 7 5 - 7 0 - 1 Attaque Gluante
Amibe Gigantesque [Légendaire] (Monstre) 14 180 - 200 6 - 8 0 - 2 11 - 13 6 - 7 7 - 9 0 - 2 Attaque Gluante
Amibe Gigantesque [Mythique] (Monstre) 14 - 16 105 - 140 7 - 12 0 - 3 10 - 17 5 - 8 5 - 10 0 - 4 Attaque Gluante
Anaconda Des Catacombes [Nouveau] (Monstre) 6 10 - 110 0 - 8 0 - 11 0 - 9 ? 0 - 6 0 - 6  
Anaconda Des Catacombes [Jeune] (Monstre) 7 10 - 110 0 - 8 2 - 12 0 - 10 ? 0 - 7 0 - 6  
Anaconda Des Catacombes [Vétéran] (Monstre) 9 35 - 120 2 - 8 4 - 12 3 - 11 0 - 6 0 - 12 0 - 5  
Anaconda Des Catacombes [Briscard] (Monstre) 10 30 - 130 0 - 10 5 - 15 4 - 12 0 - 6 0 - 12 0 - 5  
Anaconda Des Catacombes [Doyen] (Monstre) 11 40 - 115 3 - 10 6 - 14 5 - 14 2 - 5 0 - 7 0 - 6  
Anaconda Des Catacombes [Légendaire] (Monstre) 12 45 - 115 4 - 9 7 - 15 5 - 12 2 - 5 0 - 12 0 - 4  
Anaconda Des Catacombes [Mythique] (Monstre) 13 40 - 120 4 - 9 9 - 15 5 - 17 3 - 6 4 - 8 0 - 4  
Anaconda Des Catacombes [Adulte] (Monstre) 50 - 8 2 - 110 2 - 10 3 - 11 0 - 11 0 - 6 0 - 400 0 - 300  
Anaconda Des Catacombes Colossal [Nouveau] (Monstre) 13 80 - 160 2 - 10 3 - 10 4 - 12 0 - 5 0 - 10 0 - 4  
Anaconda Des Catacombes Colossal [Jeune] (Monstre) 14 70 - 170 4 - 9 2 - 12 4 - 12 2 - 6 0 - 8 0 - 3  
Anaconda Des Catacombes Colossal [Adulte] (Monstre) 15 85 - 155 5 - 9 7 - 11 6 - 10 2 - 4 2 - 11 0 - 3  
Anaconda Des Catacombes Colossal [Vétéran] (Monstre) 16 95 - 125 5 - 11 8 - 11 6 - 9 2 - 4 2 - 6 0 - 3  
Anaconda Des Catacombes Colossal [Briscard] (Monstre) 16 - 17 95 - 115 6 - 8 10 - 12 8 - 10 3 - 4 4 - 6 0 - 2  
Anaconda Des Catacombes Colossal [Mythique] (Monstre) 19 - 20 160 - 180 4 - 6 10 - 12 11 - 13 6 - 7 4 - 6 0 - 3  
Anaconda Des Catacombes Coriace [Nouveau] (Monstre) 7 40 - 100 0 - 6 3 - 10 2 - 8 0 - 4 0 - 5 0 - 4  
Anaconda Des Catacombes Coriace [Jeune] (Monstre) 8 55 - 110 2 - 7 5 - 9 3 - 8 2 - 4 0 - 9 0 - 3  
Anaconda Des Catacombes Coriace [Adulte] (Monstre) 9 70 - 110 2 - 8 5 - 8 3 - 9 2 - 4 0 - 7 0 - 4  
Anaconda Des Catacombes Coriace [Vétéran] (Monstre) 10 50 - 140 2 - 8 6 - 10 2 - 8 2 - 6 0 - 9 0 - 4  
Anaconda Des Catacombes Coriace [Briscard] (Monstre) 11 - 12 85 - 105 3 - 5 9 - 11 7 - 9 2 - 3 8 - 10 2 - 4  
Anaconda Des Catacombes Coriace [Mythique] (Monstre) 13 - 15 105 - 125 6 - 8 9 - 11 7 - 9 4 - 5 0 - 3 2 - 4  
Anaconda Des Catacombes Corrompu [Nouveau] (Monstre) 7 45 - 110 0 - 8 0 - 9 3 - 9 ? 0 - 6 0 - 5  
Anaconda Des Catacombes Corrompu [Jeune] (Monstre) 8 45 - 95 2 - 6 4 - 8 3 - 9 2 - 4 0 - 11 0 - 3  
Anaconda Des Catacombes Corrompu [Vétéran] (Monstre) 8 - 10 65 - 85 2 - 4 7 - 9 8 - 10 4 - 5 4 - 6 0 - 3  
Anaconda Des Catacombes Corrompu [Adulte] (Monstre) 9 65 - 100 2 - 7 4 - 6 5 - 8 3 - 5 0 - 8 0 - 3  
Anaconda Des Catacombes Corrompu [Briscard] (Monstre) 9 - 11 70 - 90 3 - 5 8 - 10 10 - 12 4 - 5 4 - 6 0 - 1  
Anaconda Des Catacombes Cracheur [Nouveau] (Monstre) 8 30 - 90 2 - 9 3 - 11 0 - 7 0 - 3 0 - 4 0 - 6  
Anaconda Des Catacombes Cracheur [Jeune] (Monstre) 9 35 - 80 3 - 8 4 - 10 2 - 8 0 - 3 0 - 3 0 - 5  
Anaconda Des Catacombes Cracheur [Adulte] (Monstre) 10 40 - 80 4 - 11 6 - 11 0 - 4 0 - 3 0 - 8 0 - 5  
Anaconda Des Catacombes Cracheur [Briscard] (Monstre) 12 55 - 75 3 - 5 7 - 9 2 - 4 0 - 2 9 - 11 3 - 5  
Anaconda Des Catacombes Esculape [Nouveau] (Monstre) 8 40 - 100 0 - 6 4 - 11 2 - 8 2 - 4 0 - 4 0 - 4  
Anaconda Des Catacombes Esculape [Jeune] (Monstre) 9 55 - 100 2 - 6 7 - 11 4 - 8 2 - 5 0 - 6 0 - 4  
Anaconda Des Catacombes Esculape [Adulte] (Monstre) 10 60 - 100 4 - 8 7 - 11 4 - 9 2 - 4 0 - 8 0 - 4  
Anaconda Des Catacombes Esculape [Vétéran] (Monstre) 11 65 - 100 4 - 7 8 - 11 5 - 8 5 - 7 0 - 6 0 - 4  
Anaconda Des Catacombes Fustigateur [Nouveau] (Monstre) 8 45 - 100 0 - 7 5 - 11 2 - 10 ? 0 - 4 0 - 4  
Anaconda Des Catacombes Fustigateur [Jeune] (Monstre) 8 - 10 70 - 90 4 - 6 4 - 6 4 - 6 2 - 3 0 - 2 0 - 2  
Anaconda Des Catacombes Gargantuesque [Nouveau] (Monstre) 9 50 - 110 3 - 8 0 - 8 3 - 10 ? 0 - 7 0 - 5  
Anaconda Des Catacombes Gargantuesque [Jeune] (Monstre) 10 60 - 115 3 - 6 4 - 8 6 - 9 2 - 4 0 - 4 0 - 4  
Anaconda Des Catacombes Gargantuesque [Adulte] (Monstre) 10 - 11 60 - 80 4 - 6 8 - 10 6 - 8 3 - 4 4 - 6 0 - 2  
Anaconda Des Catacombes Gargantuesque [Briscard] (Monstre) 11 - 13 75 - 95 4 - 6 7 - 9 6 - 8 6 - 7 11 - 13 2 - 4  
Anaconda Des Catacombes Gargantuesque [Vétéran] (Monstre) 12 90 - 110 7 - 9 4 - 6 7 - 9 4 - 5 4 - 6 2 - 4  
Anaconda Des Catacombes Malade [Nouveau] (Monstre) 5 25 - 90 0 - 6 2 - 9 2 - 9 0 - 3 0 - 5 0 - 5 Maladie
Anaconda Des Catacombes Malade [Adulte] (Monstre) 5 - 7 30 - 60 3 - 6 7 - 10 5 - 7 0 - 2 3 - 7 0 - 4 Maladie
Anaconda Des Catacombes Malade [Jeune] (Monstre) 6 45 - 85 2 - 9 4 - 9 2 - 8 0 - 2 0 - 7 0 - 4 Maladie
Anaconda Des Catacombes Malade [Mythique] (Monstre) 11 - 13 50 - 70 9 - 11 8 - 10 5 - 7 0 - 2 5 - 7 0 - 3 Maladie
Anaconda Des Catacombes Traqueur [Nouveau] (Monstre) 7 20 - 70 0 - 6 3 - 9 3 - 11 0 - 5 0 - 5 0 - 6  
Anaconda Des Catacombes Traqueur [Jeune] (Monstre) 8 45 - 65 2 - 4 6 - 8 4 - 6 3 - 4 0 - 3 3 - 5  
Anaconda Des Catacombes Traqueur [Adulte] (Monstre) 9 35 - 55 5 - 7 7 - 9 6 - 8 4 - 5 2 - 4 0 - 3  
Ankheg [Larve] (Insecte) 10 40 - 150 3 - 12 0 - 10 0 - 11 ? 9 - 20 0 - 8 Acide
Ankheg [Immature] (Insecte) 11 60 - 145 5 - 12 2 - 9 2 - 10 ? 12 + 0 - 6 Acide
Ankheg [Juvénile] (Insecte) 12 60 - 150 5 - 12 3 - 10 3 - 12 0 - 5 11 + 2 - 6 Acide
Ankheg [Imago] (Insecte) 13 70 - 150 4 - 14 4 - 10 4 - 9 0 - 6 12 + 0 - 6 Acide
Ankheg [Développé] (Insecte) 14 85 - 150 6 - 11 4 - 8 4 - 12 2 - 5 11 + 2 - 6 Acide
Ankheg [Mûr] (Insecte) 15 100 - 140 7 - 13 4 - 12 6 - 10 2 - 5 16 + 2 - 6 Acide
Ankheg [Achevé] (Insecte) 16 - 17 100 - 170 7 - 14 6 - 10 7 - 11 2 - 6 19 + 3 - 6 Acide
Ankheg [Accompli] (Insecte) 16 - 18 150 - 170 8 - 10 7 - 9 5 - 7 2 - 3 20 + 4 - 6 Acide
Ankheg Coriace [Larve] (Insecte) 11 75 - 160 3 - 12 2 - 9 3 - 10 ? 15 + 0 - 6 Acide
Ankheg Coriace [Immature] (Insecte) 12 80 - 155 5 - 12 2 - 9 3 - 12 0 - 5 16 + 2 - 8 Acide
Ankheg Coriace [Juvénile] (Insecte) 13 - 14 130 - 150 9 - 11 6 - 8 6 - 8 4 - 5 17 - 19 4 - 6 Acide
Ankheg Coriace [Imago] (Insecte) 14 - 16 140 - 160 10 - 12 3 - 5 6 - 8 4 - 5 20 + 4 - 6 Acide
Ankheg Coriace [Achevé] (Insecte) 18 - 20 145 - 165 8 - 10 6 - 8 9 - 11 4 - 5 20 + 2 - 4 Acide
Ankheg Corrompu [Larve] (Insecte) 11 80 - 155 5 - 12 0 - 8 4 - 11 ? 13 - 21 0 - 7 Acide
Ankheg Corrompu [Immature] (Insecte) 12 95 - 140 6 - 11 0 - 5 7 - 11 0 - 6 15 + 0 - 6 Acide
Ankheg Corrompu [Juvénile] (Insecte) 12 - 14 110 - 130 6 - 8 3 - 5 6 - 8 2 - 3 20 + 0 - 3 Acide
Ankheg Corrompu [Développé] (Insecte) 14 - 16 140 - 160 7 - 9 4 - 6 11 - 13 5 - 6 19 - 21 3 - 5 Acide
Ankheg Lobotomisateur [Immature] (Insecte) 11 - 13 80 - 100 9 - 11 4 - 6 4 - 6 3 - 4 17 - 19 4 - 6 Acide
Ankheg Lobotomisateur [Larve] (Insecte) 12 80 - 170 5 - 13 0 - 9 2 - 9 0 - 4 10 - 19 0 - 8 Acide
Ankheg Malade [Larve] (Insecte) 9 55 - 120 5 - 11 2 - 9 2 - 9 0 - 3 13 - 22 2 - 8 Maladie
Ankheg Malade [Immature] (Insecte) 10 65 - 110 6 - 10 3 - 7 5 - 9 0 - 1 17 + 3 - 6 Maladie
Ankheg Malade [Juvénile] (Insecte) 11 70 - 95 7 - 12 5 - 8 5 - 10 0 - 2 16 + 2 - 6 Maladie
Ankheg Malade [Imago] (Insecte) 11 - 12 65 - 105 8 - 11 5 - 7 7 - 9 0 - 2 18 + 2 - 4 Maladie
Ankheg Morticole [Larve] (Insecte) 12 80 - 155 5 - 11 3 - 10 3 - 9 2 - 4 11 - 19 2 - 7 Acide
Ankheg Morticole [Immature] (Insecte) 13 105 - 160 4 - 11 5 - 11 2 - 9 2 - 4 11 - 22 0 - 6 Acide
Ankheg Morticole [Juvénile] (Insecte) 13 - 14 120 - 140 8 - 10 9 - 11 6 - 8 3 - 4 14 - 16 2 - 4 Acide
Ankheg Ouvrier [Larve] (Insecte) 10 70 - 150 3 - 10 2 - 9 2 - 8 0 - 3 11 - 20 0 - 8 Acide
Ankheg Ouvrier [Immature] (Insecte) 11 70 - 145 5 - 10 3 - 8 2 - 8 ? 11 - 19 2 - 6 Acide
Ankheg Ouvrier [Juvénile] (Insecte) 12 - 13 70 - 125 8 - 11 4 - 10 2 - 10 0 - 4 13 + 2 - 5 Acide
Ankheg Ouvrier [Imago] (Insecte) 13 85 - 150 6 - 11 5 - 11 5 - 11 2 - 3 15 + 2 - 5 Acide
Ankheg Ouvrier [Accompli] (Insecte) 14 - 16 120 - 140 7 - 9 11 - 13 7 - 9 2 - 3 19 - 21 3 - 5 Acide
Ankheg Ouvrier [Achevé] (Insecte) 15 - 17 130 - 150 7 - 9 12 - 14 9 - 11 2 - 3 18 - 20 4 - 6 Acide
Ankheg Soldat [Larve] (Insecte) 12 60 - 150 4 - 13 0 - 9 4 - 12 ? 14 + 0 - 6 Acide
Ankheg Soldat [Immature] (Insecte) 13 60 - 130 6 - 10 4 - 9 3 - 10 0 - 4 18 - 27 0 - 4 Acide
Ankheg Soldat [Juvénile] (Insecte) 14 120 - 160 8 - 12 4 - 8 5 - 8 3 - 4 20 + 0 - 4 Acide
Ankheg Soldat [Imago] (Insecte) 14 - 15 100 - 160 9 - 13 3 - 7 5 - 9 3 - 5 18 + 0 - 5 Acide
Ankheg Soldat [Développé] (Insecte) 16 145 - 165 11 - 13 7 - 9 8 - 10 4 - 5 20 + 3 - 5 Acide
Ankheg Strident [Larve] (Insecte) 13 70 - 160 5 - 13 0 - 8 2 - 12 0 - 4 9 - 20 0 - 6 Acide
Ankheg Strident [Immature] (Insecte) 14 100 - 180 8 - 13 3 - 8 3 - 8 0 - 5 10 - 17 0 - 7 Acide
Anoploure Purpurin [Larve] (Insecte) 24 110 + 9 - 20 8 - 20 11 - 22 ? 6 - 15 0 - 7 Maladie
Anoploure Purpurin [Immature] (Insecte) 25 120 + 9 - 22 8 - 20 10 + 7 + 5 - 17 0 - 7 Maladie
Anoploure Purpurin [Juvénile] (Insecte) 26 120 + 9 - 20 9 - 21 11 + ? 6 - 18 0 - 7 Maladie
Anoploure Purpurin [Imago] (Insecte) 27 130 + 8 - 21 9 - 22 ? ? 7 - 20 0 - 7 Maladie
Anoploure Purpurin [Développé] (Insecte) 28 135 + 9 + 10 + 11 + ? 5 + 0 - 7 Maladie
Anoploure Purpurin [Mûr] (Insecte) 29 150 + 10 + 11 - 24 14 + 9 + 6 - 20 0 - 7 Maladie
Anoploure Purpurin [Accompli] (Insecte) 30 130 + 11 - 22 11 + 13 + ? 7 - 21 0 - 7 Maladie
Anoploure Purpurin Coriace [Accompli] (Insecte) 20 + 195 - 215 15 - 17 14 - 16 19 - 21 10 + 19 - 21 0 - 3 Maladie
Anoploure Purpurin Coriace [Développé] (Insecte) 20 + 180 + 13 - 18 13 - 18 15 - 21 10 + 14 - 18 2 - 5 Maladie
Anoploure Purpurin Coriace [Larve] (Insecte) 25 - 27 160 + 11 - 18 8 - 18 10 - 21 9 + 10 - 17 0 - 7 Maladie
Anoploure Purpurin Coriace [Immature] (Insecte) 26 180 + 11 - 18 11 - 18 10 - 18 10 + 11 - 19 0 - 7 Maladie
Anoploure Purpurin Coriace [Imago] (Insecte) 26 - 28 200 + 12 - 18 11 - 18 13 - 21 10 + 11 - 18 0 - 5 Maladie
Anoploure Purpurin Coriace [Juvénile] (Insecte) 27 160 + 12 - 19 10 - 20 14 - 20 10 + 9 - 19 0 - 6 Maladie
Anoploure Purpurin Coriace [Mûr] (Insecte) 30 180 + 13 - 20 14 - 17 16 + 10 + 14 - 21 0 - 4 Maladie
Anoploure Purpurin Corrompu [Mûr] (Insecte) 20 + 200 + 16 - 18 11 - 13 19 - 21 10 + 12 - 14 2 - 4 Maladie
Anoploure Purpurin Corrompu [Larve] (Insecte) 25 150 + 11 - 18 9 - 16 14 + ? 8 - 15 0 - 4 Maladie
Anoploure Purpurin Corrompu [Immature] (Insecte) 25 - 26 160 + 11 - 19 8 - 15 15 + 9 + 8 - 16 0 - 4 Maladie
Anoploure Purpurin Corrompu [Imago] (Insecte) 25 - 28 170 + 10 - 17 9 - 16 16 + 10 + 9 - 17 0 - 4 Maladie
Anoploure Purpurin Corrompu [Juvénile] (Insecte) 27 155 + 13 - 19 9 - 19 14 + 10 + 9 - 17 0 - 6 Maladie
Anoploure Purpurin Corrompu [Développé] (Insecte) 29 - 32 160 + 13 - 18 9 - 16 16 - 21 10 + 13 - 21 0 - 4 Maladie
Anoploure Purpurin Corrompu [Accompli] (Insecte) 31 200 + 12 - 14 14 - 16 20 + 10 + 10 - 12 0 - 2 Maladie
Anoploure Purpurin Lobotomisateur [Mûr] (Insecte) 20 + 200 + 20 + 13 - 15 18 - 20 10 + 12 - 14 2 - 4 Maladie
Anoploure Purpurin Lobotomisateur [Larve] (Insecte) 26 - 27 150 + 13 - 22 9 - 19 12 - 21 ? 7 - 13 0 - 7 Maladie
Anoploure Purpurin Lobotomisateur [Immature] (Insecte) 27 160 + 14 - 21 12 - 17 16 - 20 10 + 7 - 12 0 - 5 Maladie
Anoploure Purpurin Lobotomisateur [Juvénile] (Insecte) 28 - 29 150 - 280 15 - 24 11 - 16 13 + ? 6 - 14 0 - 5 Maladie
Anoploure Purpurin Lobotomisateur [Imago] (Insecte) 29 170 + 14 - 21 17 - 21 15 - 21 8 - 11 10 - 16 0 - 3 Maladie
Anoploure Purpurin Lobotomisateur [Développé] (Insecte) 30 - 33 210 - 240 16 - 19 15 - 18 18 - 21 10 - 11 11 - 14 0 - 3 Maladie
Anoploure Purpurin Malade [Accompli] (Insecte) 20 + 170 - 190 16 - 18 17 - 19 19 - 21 10 + 17 - 19 2 - 4 Maladie
Anoploure Purpurin Malade [Mûr] (Insecte) 20 + 140 - 210 16 + 13 - 17 13 - 17 10 + 12 - 18 0 - 4 Maladie
Anoploure Purpurin Malade [Immature] (Insecte) 21 - 24 105 - 180 11 - 19 12 - 18 12 - 21 7 - 11 8 - 17 0 - 6 Maladie
Anoploure Purpurin Malade [Larve] (Insecte) 22 - 23 105 - 195 10 - 18 10 - 18 12 - 20 ? 8 - 16 0 - 7 Maladie
Anoploure Purpurin Malade [Juvénile] (Insecte) 24 - 28 125 - 215 10 - 20 12 - 18 12 - 22 6 + 9 - 19 0 - 7 Maladie
Anoploure Purpurin Malade [Imago] (Insecte) 26 - 27 145 - 220 8 - 19 10 - 18 14 - 20 9 + 11 - 20 0 - 6 Maladie
Anoploure Purpurin Malade [Développé] (Insecte) 27 - 29 115 - 230 12 + 12 - 17 15 - 19 9 - 13 12 - 21 0 - 7 Maladie
Anoploure Purpurin Morticole [Larve] (Insecte) 26 160 + 10 - 17 13 + 12 - 20 ? 7 - 13 0 - 7 Maladie
Anoploure Purpurin Morticole [Développé] (Insecte) 26 - 30 200 + 14 - 20 16 - 22 16 - 20 10 + 10 - 17 0 - 5 Maladie
Anoploure Purpurin Morticole [Immature] (Insecte) 27 - 28 170 + 13 - 20 14 - 23 13 - 21 10 + 6 - 13 0 - 5 Maladie
Anoploure Purpurin Morticole [Juvénile] (Insecte) 28 160 + 11 - 18 14 + 12 - 18 10 + 9 - 15 0 - 5 Maladie
Anoploure Purpurin Morticole [Imago] (Insecte) 29 - 32 170 + 11 - 19 15 + 16 + 10 + 7 - 18 0 - 5 Maladie
Anoploure Purpurin Morticole [Mûr] (Insecte) 31 180 + 13 - 19 16 - 23 16 + 10 + 9 - 18 0 - 6 Maladie
Anoploure Purpurin Morticole [Accompli] (Insecte) 31 - 34 200 + 18 - 20 16 - 18 19 - 21 10 + 12 - 14 2 - 4 Maladie
Anoploure Purpurin Ouvrier [Larve] (Insecte) 24 150 + 7 - 16 11 - 19 9 - 18 ? 5 - 13 0 - 6 Maladie
Anoploure Purpurin Ouvrier [Immature] (Insecte) 25 145 + 8 - 16 12 - 20 9 - 18 ? 5 - 15 0 - 6 Maladie
Anoploure Purpurin Ouvrier [Juvénile] (Insecte) 26 150 + 8 - 17 14 - 21 9 - 19 9 + 7 - 17 0 - 7 Maladie
Anoploure Purpurin Ouvrier [Imago] (Insecte) 27 180 + 7 - 17 12 - 21 12 - 20 9 + 8 - 16 0 - 5 Maladie
Anoploure Purpurin Ouvrier [Développé] (Insecte) 28 160 + 9 - 15 15 - 22 13 - 20 9 + 7 - 14 2 - 5 Maladie
Anoploure Purpurin Ouvrier [Mûr] (Insecte) 29 185 - 280 10 - 18 14 - 21 13 - 18 10 + 7 - 20 2 - 7 Maladie
Anoploure Purpurin Ouvrier [Accompli] (Insecte) 30 - 31 170 + 11 - 15 15 - 20 12 - 18 10 + 18 + 2 - 6 Maladie
Anoploure Purpurin Soldat [Larve] (Insecte) 26 150 + 13 - 19 10 - 18 14 - 21 ? 9 - 16 0 - 6 Maladie
Anoploure Purpurin Soldat [Imago] (Insecte) 26 - 29 160 + 13 - 21 11 - 20 15 + 10 + 12 - 19 0 - 4 Maladie
Anoploure Purpurin Soldat [Immature] (Insecte) 27 - 28 160 + 13 - 20 11 - 18 15 - 20 9 + 9 - 17 0 - 4 Maladie
Anoploure Purpurin Soldat [Juvénile] (Insecte) 28 - 29 175 + 13 - 20 11 - 18 16 + 10 + 9 - 16 0 - 5 Maladie
Anoploure Purpurin Soldat [Développé] (Insecte) 30 160 + 13 + 13 - 20 15 + 10 + 10 - 15 0 - 5 Maladie
Anoploure Purpurin Soldat [Mûr] (Insecte) 30 - 31 170 - 240 14 - 22 15 - 23 16 - 26 11 - 15 9 - 19 0 - 6 Maladie
Anoploure Purpurin Strident [Larve] (Insecte) 27 160 + 13 - 23 12 - 18 16 + ? 7 - 13 0 - 6 Maladie
Anoploure Purpurin Strident [Immature] (Insecte) 28 130 - 220 14 - 22 11 - 17 15 - 22 8 - 11 6 - 13 0 - 6 Maladie
Araignée [Larve] (Insecte) 1 10 - 60 0 - 5 3 - 7 0 - 4 0 - 2 0 - 3 0 - 5 Venin
Araignée [Immature] (Insecte) 0 - 2 20 - 55 0 - 4 4 - 9 0 - 4 0 - 3 0 - 2 0 - 5 Venin
Araignée [Imago] (Insecte) 2 - 4 40 - 60 4 - 6 7 - 9 0 - 3 2 - 3 3 - 5 2 - 4 Venin
Araignée [Juvénile] (Insecte) 3 - 4 35 - 70 2 - 7 5 - 8 0 - 4 0 - 2 0 - 6 0 - 4 Venin
Araignée [Accomplie] (Insecte) 7 - 9 75 - 95 4 - 6 5 - 7 4 - 6 5 - 6 2 - 4 0 - 3 Venin
Araignée Géante [Larve] (Insecte) 2 0 - 80 0 - 8 0 - 8 0 - 7 0 - 3 0 - 4 0 - 7 Venin
Araignée Géante [Immature] (Insecte) 3 15 - 80 0 - 8 0 - 8 0 - 8 ? 0 - 6 0 - 7 Venin
Araignée Géante [Juvénile] (Insecte) 4 15 - 95 0 - 8 2 - 9 0 - 9 ? 0 - 4 0 - 7 Venin
Araignée Géante [Imago] (Insecte) 5 20 - 90 2 - 8 2 - 10 0 - 9 0 - 4 0 - 2 0 - 5 Venin
Araignée Géante [Développée] (Insecte) 6 20 - 90 3 - 8 3 - 11 2 - 9 0 - 5 0 - 2 0 - 5 Venin
Araignée Géante [Mûre] (Insecte) 6 - 7 50 - 125 2 - 9 4 - 10 3 - 6 0 - 5 2 - 13 0 - 4 Venin
Araignée Géante [Accomplie] (Insecte) 6 - 8 45 - 65 2 - 4 5 - 7 4 - 6 5 - 6 4 - 6 0 - 3 Venin
Araignée Géante [Achevée] (Insecte) 8 - 9 50 - 75 7 - 11 6 - 10 6 - 9 2 - 5 0 - 2 0 - 5 Venin
Araignée Géante Coriace [Larve] (Insecte) 3 20 - 90 0 - 7 0 - 8 0 - 7 0 - 4 0 - 3 0 - 7 Venin
Araignée Géante Coriace [Immature] (Insecte) 4 25 - 80 2 - 7 2 - 8 0 - 6 0 - 4 0 - 6 0 - 5 Venin
Araignée Géante Coriace [Juvénile] (Insecte) 5 - 6 35 - 75 4 - 8 3 - 9 0 - 5 0 - 5 0 - 2 0 - 5 Venin
Araignée Géante Coriace [Imago] (Insecte) 5 - 7 50 - 105 3 - 8 4 - 6 3 - 5 2 - 3 0 - 1 0 - 3 Venin
Araignée Géante Coriace [Développée] (Insecte) 6 - 8 35 - 55 4 - 6 8 - 10 4 - 6 0 - 2 0 - 2 2 - 4 Venin
Araignée Géante Coriace [Mûre] (Insecte) 8 85 - 105 6 - 8 7 - 9 4 - 6 2 - 3 0 - 1 2 - 4 Venin
Araignée Géante Corrompue [Larve] (Insecte) 3 20 - 90 0 - 6 0 - 6 0 - 7 0 - 4 0 - 3 0 - 6 Venin
Araignée Géante Corrompue [Immature] (Insecte) 4 30 - 75 2 - 6 0 - 6 2 - 7 0 - 5 0 - 7 0 - 4 Venin
Araignée Géante Corrompue [Juvénile] (Insecte) 4 - 5 35 - 95 5 - 7 3 - 6 3 - 8 2 - 4 0 - 2 0 - 4 Venin
Araignée Géante Corrompue [Imago] (Insecte) 4 - 6 35 - 55 7 - 9 4 - 6 3 - 5 3 - 4 0 - 3 0 - 3 Venin
Araignée Géante Corrompue [Développée] (Insecte) 5 - 7 35 - 55 10 - 12 5 - 7 2 - 4 4 - 5 0 - 2 0 - 3 Venin
Araignée Géante Lobotomisatrice [Larve] (Insecte) 4 10 - 80 3 - 7 2 - 8 0 - 6 0 - 3 0 - 2 0 - 7 Venin
Araignée Géante Malade [Larve] (Insecte) 1 15 - 60 2 - 8 0 - 6 0 - 7 0 - 2 0 - 3 0 - 7 Maladie
Araignée Géante Malade [Immature] (Insecte) 2 15 - 65 2 - 6 2 - 7 0 - 4 0 - 3 0 - 4 2 - 5 Maladie
Araignée Géante Malade [Juvénile] (Insecte) 2 - 4 40 - 70 4 - 7 2 - 6 2 - 6 0 - 1 0 - 1 0 - 5 Maladie
Araignée Géante Morticole [Larve] (Insecte) 4 20 - 80 0 - 6 3 - 9 0 - 6 ? 0 - 3 0 - 5 Venin
Araignée Géante Morticole [Immature] (Insecte) 5 30 - 90 2 - 6 3 - 7 2 - 6 0 - 3 0 - 4 0 - 6 Venin
Araignée Géante Morticole [Juvénile] (Insecte) 6 40 - 70 2 - 6 5 - 8 3 - 5 2 - 4 0 - 1 3 - 5 Venin
Araignée Géante Morticole [Imago] (Insecte) 6 - 10 40 - 80 4 - 8 4 - 8 2 - 6 2 - 4 0 - 1 0 - 5 Venin
Araignée Géante Ouvrière [Larve] (Insecte) 2 0 - 70 0 - 6 3 - 8 0 - 6 0 - 2 0 - 3 0 - 5 Venin
Araignée Géante Ouvrière [Immature] (Insecte) 3 25 - 85 0 - 7 3 - 9 0 - 5 0 - 3 0 - 7 0 - 5 Venin
Araignée Géante Ouvrière [Juvénile] (Insecte) 4 40 - 110 0 - 7 0 - 7 0 - 7 0 - 2 0 - 9 0 - 5 Venin
Araignée Géante Ouvrière [Imago] (Insecte) 4 - 6 75 - 95 5 - 7 5 - 7 0 - 3 2 - 3 2 - 4 3 - 5 Venin
Araignée Géante Ouvrière [Développée] (Insecte) 6 35 - 80 3 - 6 5 - 7 2 - 5 0 - 5 2 - 6 0 - 4 Venin
Araignée Géante Ouvrière [Mûre] (Insecte) 7 30 - 100 2 - 10 8 - 13 0 - 5 0 - 5 0 - 3 0 - 5 Venin
Araignée Géante Ouvrière [Achevée] (Insecte) 9 30 - 85 6 - 13 8 - 13 2 - 6 0 - 7 0 - 3 2 - 5 Venin
Araignée Géante Soldat [Larve] (Insecte) 4 20 - 80 2 - 7 0 - 6 2 - 7 0 - 4 0 - 4 0 - 4 Venin
Araignée Géante Soldat [Immature] (Insecte) 5 30 - 70 0 - 6 2 - 6 2 - 7 0 - 5 0 - 5 0 - 4 Venin
Araignée Géante Soldat [Juvénile] (Insecte) 6 - 7 40 - 80 0 - 8 5 - 11 4 - 8 0 - 3 0 - 4 0 - 3 Venin
Araignée Géante Soldat [Achevée] (Insecte) 11 - 12 65 - 90 7 - 9 5 - 8 4 - 7 4 - 6 8 - 11 0 - 4 Venin
Araignée Géante Stridente [Larve] (Insecte) 5 25 - 90 0 - 9 0 - 6 2 - 8 0 - 2 0 - 2 0 - 6 Venin
Araignée Géante Stridente [Immature] (Insecte) 6 20 - 75 5 - 9 0 - 5 0 - 6 0 - 2 0 - 2 0 - 3 Venin
Araignée Gigantesque [Larve] (Insecte) 2 20 - 90 0 - 5 0 - 6 2 - 7 0 - 4 0 - 3 0 - 6 Venin
Araignée Gigantesque [Immature] (Insecte) 3 40 - 70 2 - 5 0 - 5 4 - 6 2 - 3 0 - 2 0 - 5 Venin
Araignée Gigantesque [Imago] (Insecte) 3 - 5 60 - 80 4 - 6 0 - 3 4 - 6 3 - 4 2 - 4 0 - 3 Venin
Araignée Gigantesque [Juvénile] (Insecte) 4 - 6 50 - 70 2 - 6 3 - 5 4 - 6 2 - 3 2 - 5 0 - 4 Venin
Archiatre Abishaii Bleu [Initial] (Démon) 17 70 - 180 3 - 13 6 - 15 2 - 12 ? 5 - 15 0 - 10 Venin
Archiatre Abishaii Bleu [Novice] (Démon) 18 80 - 170 5 - 11 8 - 14 5 - 10 4 - 7 7 - 17 0 - 10 Venin
Archiatre Abishaii Bleu [Favori] (Démon) 18 - 20 120 - 140 8 - 10 11 - 13 8 - 10 6 - 7 10 - 12 3 - 5 Venin
Archiatre Abishaii Bleu [Mineur] (Démon) 19 115 - 165 7 - 11 8 - 11 6 - 9 5 - 6 8 - 13 2 - 6 Venin
Archiatre Abishaii Noir [Initial] (Démon) 11 10 - 85 0 - 8 3 - 10 0 - 7 2 - 5 3 - 11 2 - 9 Venin
Archiatre Abishaii Noir [Novice] (Démon) 12 30 - 80 2 - 7 4 - 9 3 - 6 2 - 5 6 - 10 3 - 7 Venin
Archiatre Abishaii Rouge [Initial] (Démon) 19 80 - 180 5 - 15 6 - 16 2 - 11 ? 7 - 17 0 - 10 Venin
Archiatre Abishaii Rouge [Novice] (Démon) 20 100 - 180 6 - 14 8 - 16 0 - 11 5 - 10 7 - 18 2 - 9 Venin
Archiatre Abishaii Rouge [Mineur] (Démon) 20 - 21 120 - 165 8 - 16 9 - 13 6 - 10 5 + 10 - 15 2 - 7 Venin
Archiatre Abishaii Rouge [Favori] (Démon) 20 + 150 - 170 10 - 12 12 - 14 6 - 8 10 + 10 - 12 4 - 6 Venin
Archiatre Abishaii Rouge [Majeur] (Démon) 20 + 160 - 180 11 - 13 11 - 13 6 - 8 10 + 12 - 14 3 - 5 Venin
Archiatre Abishaii Vert [Initial] (Démon) 14 20 - 95 2 - 11 4 - 13 0 - 8 ? 5 - 13 0 - 9 Venin
Archiatre Abishaii Vert [Novice] (Démon) 15 35 - 110 4 - 10 4 - 10 2 - 7 4 - 7 7 - 14 2 - 9 Venin
Archiatre Barghest [Mineur] (Démon) 20 + 90 - 145 11 - 19 16 + 9 - 18 2 - 4 15 - 20 4 - 9 Pétrification
Archiatre Barghest [Novice] (Démon) 20 + 100 - 140 10 - 16 16 + 8 - 16 3 - 4 14 - 19 3 - 8 Pétrification
Archiatre Barghest [Initial] (Démon) 26 90 - 165 10 - 18 15 + 9 - 16 2 - 5 11 - 19 0 - 9 Pétrification
Archiatre Barghest [Favori] (Démon) 28 - 29 100 - 140 13 - 17 23 - 27 8 - 12 4 - 6 19 - 23 4 - 8 Pétrification
Archiatre Behemoth [Initial] (Démon) 27 - 28 200 + 14 + 5 - 13 13 - 20 5 - 10 20 + 2 - 8  
Archiatre Behemoth [Novice] (Démon) 28 200 + 15 + 7 - 15 11 - 22 6 + 20 + 2 - 9  
Archiatre Behemoth [Mineur] (Démon) 28 - 32 200 + 15 + 7 - 16 15 + 7 + 20 + 0 - 7  
Archiatre Behemoth [Favori] (Démon) 30 - 31 200 + 15 + 9 - 18 16 + 8 + 20 + 3 - 8  
Archiatre Behemoth [Majeur] (Démon) 31 - 34 200 + 19 - 22 8 - 17 13 - 19 9 - 14 20 + 2 - 8  
Archiatre Behemoth [Suprême] (Démon) 33 200 + 19 + 11 - 16 17 - 21 ? 20 + 3 - 7  
Archiatre Diablotin [Initial] (Démon) 3 20 - 80 0 - 8 14 + 0 - 5 ? 0 - 3 0 - 7 Coup Perforant
Archiatre Diablotin [Novice] (Démon) 4 20 - 110 0 - 8 13 + 0 - 6 8 + 0 - 4 0 - 8 Coup Perforant
Archiatre Diablotin [Mineur] (Démon) 5 30 - 90 0 - 7 16 + 0 - 5 ? 0 - 3 0 - 7 Coup Perforant
Archiatre Diablotin [Favori] (Démon) 6 30 - 105 2 - 9 16 + 0 - 5 10 + 0 - 4 0 - 8 Coup Perforant
Archiatre Diablotin [Majeur] (Démon) 7 30 - 100 2 - 8 17 + 0 - 7 10 + 0 - 4 0 - 7 Coup Perforant
Archiatre Diablotin [Supérieur] (Démon) 8 40 - 105 2 - 8 20 + 0 - 5 10 + 0 - 2 2 - 6 Coup Perforant
Archiatre Diablotin [Suprême] (Démon) 9 40 - 140 0 - 8 16 + 0 - 9 10 + 0 - 2 2 - 6 Coup Perforant
Archiatre Elémentaire D'air [Initial] (Démon) 20 70 - 160 6 - 14 15 + 2 - 11 ? 7 - 15 0 - 10 Attaque Electrique
Archiatre Elémentaire D'air [Novice] (Démon) 20 - 21 70 - 170 6 - 15 15 + 2 - 9 3 - 7 7 - 16 0 - 7 Attaque Electrique
Archiatre Elémentaire D'air [Mineur] (Démon) 22 - 23 100 - 155 8 - 13 20 + 4 - 10 5 - 7 8 - 15 0 - 8 Attaque Electrique
Archiatre Elémentaire D'air [Majeur] (Démon) 22 - 24 120 - 140 13 - 15 19 - 21 5 - 7 ? 10 - 12 4 - 6 Attaque Electrique
Archiatre Elémentaire D'eau [Initial] (Démon) 16 80 - 170 4 - 14 10 - 19 4 - 11 ? 3 - 12 0 - 8  
Archiatre Elémentaire D'eau [Novice] (Démon) 17 85 - 160 6 - 13 11 - 20 6 - 12 0 - 5 5 - 11 0 - 6  
Archiatre Elémentaire D'eau [Mineur] (Démon) 18 105 - 170 8 - 17 5 - 19 3 - 10 2 - 16 2 - 10 4 - 1400  
Archiatre Elémentaire D'eau [Favori] (Démon) 19 120 - 180 7 - 12 12 - 21 7 - 13 2 - 4 8 - 17 0 - 5  
Archiatre Elémentaire De Feu [Initial] (Démon) 19 70 - 190 8 - 17 5 - 14 6 - 14 ? 0 - 9 0 - 10 Aura de Feu
Archiatre Elémentaire De Feu [Novice] (Démon) 20 95 - 170 9 - 18 5 - 12 8 - 13 4 - 8 3 - 10 2 - 8 Aura de Feu
Archiatre Elémentaire De Feu [Mineur] (Démon) 20 - 21 140 - 160 13 - 15 6 - 8 11 - 13 6 - 7 3 - 5 5 - 7 Aura de Feu
Archiatre Elémentaire De Feu [Favori] (Démon) 20 - 22 110 - 170 12 - 17 7 - 12 10 - 14 4 - 7 3 - 9 3 - 7 Aura de Feu
Archiatre Elémentaire De Feu [Majeur] (Démon) 21 - 23 110 - 130 16 - 18 11 - 13 13 - 15 ? 7 - 9 3 - 5 Aura de Feu
Archiatre Elémentaire De Terre [Initial] (Démon) 21 140 + 5 - 13 4 - 14 8 - 16 ? 20 + 0 - 7 Attaque Etourdissante
Archiatre Elémentaire De Terre [Majeur] (Démon) 21 - 25 200 + 9 - 13 10 - 14 10 - 18 7 - 9 20 + 2 - 6 Attaque Etourdissante
Archiatre Elémentaire De Terre [Novice] (Démon) 22 170 + 4 - 12 5 - 14 8 - 18 ? 20 + 0 - 5 Attaque Etourdissante
Archiatre Elémentaire De Terre [Mineur] (Démon) 23 150 + 4 - 11 6 - 14 10 - 16 6 + 20 + 0 - 5 Attaque Etourdissante
Archiatre Elémentaire De Terre [Favori] (Démon) 24 - 25 195 + 7 - 13 7 - 13 9 - 19 8 + 20 + 0 - 6 Attaque Etourdissante
Archiatre Elémentaire Du Chaos [Initial] (Démon) 19 50 - 150 15 + 0 - 7 2 - 11 ? 2 - 10 0 - 8  
Archiatre Elémentaire Du Chaos [Novice] (Démon) 20 60 - 135 16 + 2 - 7 3 - 11 ? 4 - 11 0 - 6  
Archiatre Elémentaire Du Chaos [Mineur] (Démon) 20 - 21 75 - 135 17 + 3 - 8 4 - 10 2 - 5 3 - 11 2 - 6  
Archiatre Elémentaire Du Chaos [Favori] (Démon) 21 - 24 70 - 120 18 + 2 - 10 4 - 12 3 - 6 2 - 14 2 - 8  
Archiatre Erinyes [Initiale] (Démon) 10 50 - 120 0 - 7 6 - 13 0 - 8 ? 0 - 8 0 - 7 Charme
Archiatre Erinyes [Novice] (Démon) 11 60 - 120 0 - 8 6 - 14 0 - 9 2 - 6 0 - 7 0 - 8 Charme
Archiatre Erinyes [Mineure] (Démon) 12 70 - 120 3 - 6 8 - 12 2 - 6 3 - 6 2 - 8 2 - 7 Charme
Archiatre Erinyes [Favorite] (Démon) 12 - 14 50 - 130 4 - 10 8 - 12 3 - 7 2 - 4 4 - 12 3 - 7 Charme
Archiatre Gritche [Initial] (Démon) 26 - 27 195 + 16 + 11 - 19 10 - 18 5 - 7 17 + 0 - 5 Coup Perforant
Archiatre Gritche [Novice] (Démon) 28 195 + 17 + 10 - 18 10 - 19 5 - 9 18 + 0 - 5 Coup Perforant
Archiatre Gritche [Mineur] (Démon) 29 200 + 16 + 11 + 10 - 19 5 - 8 18 + 0 - 7 Coup Perforant
Archiatre Gritche [Favori] (Démon) 29 - 30 200 + 17 + 10 + 13 - 19 5 + 19 + 0 - 5 Coup Perforant
Archiatre Gritche [Majeur] (Démon) 30 - 31 200 + 20 + 10 - 20 12 - 20 ? 20 + 0 - 6 Coup Perforant
Archiatre Gritche [Supérieur] (Démon) 32 200 + 20 + 12 - 22 13 - 19 5 - 8 20 + 0 - 7 Coup Perforant
Archiatre Gritche [Suprême] (Démon) 32 - 33 200 + 20 + 13 - 20 13 - 19 6 + 18 - 29 0 - 5 Coup Perforant
Archiatre Hellrot [Initial] (Démon) 17 75 - 150 7 - 14 5 - 13 4 - 13 4 - 8 0 - 9 0 - 7 Venin
Archiatre Hellrot [Novice] (Démon) 18 90 - 110 9 - 11 10 - 12 9 - 11 6 - 7 3 - 5 0 - 3 Venin
Archiatre Hellrot [Mineur] (Démon) 19 90 - 160 9 - 15 7 - 15 6 - 15 5 - 8 4 - 13 2 - 7 Venin
Archiatre Hellrot [Majeur] (Démon) 20 - 21 120 - 140 11 - 13 11 - 13 8 - 10 7 - 8 7 - 9 3 - 5 Venin
Archiatre Incube [Initial] (Démon) 12 85 - 180 0 - 11 2 - 12 2 - 10 0 - 5 2 - 9 0 - 7  
Archiatre Incube [Novice] (Démon) 13 95 - 180 3 - 8 6 - 10 6 - 9 2 - 4 4 - 9 2 - 6  
Archiatre Incube [Mineur] (Démon) 14 120 - 160 5 - 8 7 - 10 6 - 10 2 - 4 5 - 12 3 - 6  
Archiatre Marilith [Favorite] (Démon) 20 + 100 - 170 9 - 20 14 - 21 7 - 12 3 - 5 9 - 15 4 - 6 Constriction
Archiatre Marilith [Majeure] (Démon) 20 + 105 - 125 13 - 15 18 - 20 10 - 12 3 - 4 12 - 14 2 - 4 Constriction
Archiatre Marilith [Mineure] (Démon) 20 + 100 - 120 12 - 14 15 - 17 10 - 12 3 - 4 11 - 13 3 - 5 Constriction
Archiatre Marilith [Initiale] (Démon) 24 80 - 155 7 - 16 8 - 19 4 - 12 ? 7 - 14 0 - 6 Constriction
Archiatre Marilith [Novice] (Démon) 25 110 - 180 7 - 14 11 - 20 6 - 12 2 - 4 9 - 14 0 - 6 Constriction
Archiatre Molosse Satanique [Initial] (Démon) 9 40 - 115 4 - 11 2 - 11 0 - 6 0 - 3 2 - 9 0 - 6 Souffle de Feu
Archiatre Molosse Satanique [Novice] (Démon) 10 55 - 125 5 - 11 4 - 10 0 - 6 ? 2 - 9 2 - 6 Souffle de Feu
Archiatre Molosse Satanique [Mineur] (Démon) 11 95 - 115 8 - 10 11 - 13 2 - 4 2 - 3 5 - 7 4 - 6 Souffle de Feu
Archiatre Palefroi Infernal [Favori] (Démon) 20 + 95 - 130 9 - 14 18 + 8 - 11 6 - 8 8 - 12 2 - 5 Souffle de Feu
Archiatre Palefroi Infernal [Initial] (Démon) 22 80 - 165 4 - 14 12 + 5 - 14 4 - 8 3 - 11 0 - 8 Souffle de Feu
Archiatre Palefroi Infernal [Majeur] (Démon) 22 - 26 100 - 120 10 - 12 20 + 8 - 10 5 - 6 9 - 11 4 - 6 Souffle de Feu
Archiatre Palefroi Infernal [Novice] (Démon) 23 90 - 165 5 - 15 15 - 21 7 - 14 6 - 9 5 - 10 0 - 7 Souffle de Feu
Archiatre Palefroi Infernal [Mineur] (Démon) 24 - 27 100 - 170 6 - 12 16 + 9 - 13 6 - 9 2 - 11 2 - 6 Souffle de Feu
Archiatre Pseudo-dragon [Initial] (Démon) 3 30 - 100 16 + 0 - 6 0 - 6 ? 0 - 4 0 - 8 Coup Perforant
Archiatre Pseudo-dragon [Novice] (Démon) 4 40 - 105 16 + 0 - 7 0 - 6 ? 0 - 4 0 - 8 Coup Perforant
Archiatre Pseudo-dragon [Mineur] (Démon) 5 45 - 110 18 + 0 - 6 0 - 5 ? 0 - 2 2 - 6 Coup Perforant
Archiatre Pseudo-dragon [Majeur] (Démon) 5 - 7 65 - 85 20 + 2 - 4 4 - 6 5 - 6 0 - 1 3 - 5 Coup Perforant
Archiatre Pseudo-dragon [Favori] (Démon) 6 60 - 90 20 + 0 - 4 0 - 3 2 - 3 0 - 2 3 - 6 Coup Perforant
Archiatre Pseudo-dragon [Suprême] (Démon) 9 - 10 70 - 110 29 - 33 0 - 4 4 - 8 4 - 6 0 - 1 3 - 7 Coup Perforant
Archiatre Shai [Initial] (Démon) 18 30 - 120 3 - 13 4 - 13 0 - 8 ? 0 - 8 0 - 9 Aura de Feu
Archiatre Shai [Novice] (Démon) 19 55 - 105 7 - 11 7 - 12 3 - 7 5 - 6 3 - 6 2 - 7 Aura de Feu
Archiatre Succube [Initiale] (Démon) 12 80 - 160 2 - 10 4 - 12 0 - 10 ? 2 - 10 0 - 8  
Archiatre Succube [Novice] (Démon) 13 110 - 155 3 - 9 5 - 12 3 - 10 2 - 5 4 - 12 2 - 6  
Archiatre Succube [Favorite] (Démon) 13 - 15 95 - 115 3 - 5 12 - 14 4 - 6 6 - 7 4 - 6 3 - 5  
Archiatre Succube [Mineure] (Démon) 14 115 - 145 5 - 11 6 - 13 3 - 7 3 - 4 6 - 9 4 - 6  
Archiatre Xorn [Initial] (Démon) 13 70 - 145 2 - 10 2 - 10 7 - 16 2 - 5 7 - 15 0 - 6  
Archiatre Xorn [Novice] (Démon) 14 85 - 150 3 - 9 4 - 9 10 - 16 2 - 6 8 - 14 0 - 4  
Archiatre Xorn [Favori] (Démon) 14 - 16 115 - 135 6 - 8 6 - 8 14 - 16 3 - 4 12 - 14 0 - 2  
Archiatre Xorn [Mineur] (Démon) 15 110 - 160 2 - 8 4 - 10 8 - 16 2 - 5 8 - 15 0 - 4  

Vous avez la compétence "Connaissance des Monstres" et contribuer à l'enrichissement de ce bestiaire : Enrichir bestiaire.

Vous désirez nous faire parvenir des remarques ou compléter ce bestiaire : Nous écrire.

Le Clan remercie Torgnole, Forlifor, KrisppTroll, Yog-Sotroll, Le Skaven, Houm-Houm et Bob_Bob ainsi que tous les généreux donnateurs pour leur contribution généreuse à l'enrichissement de ce bestiaire.